Zielony jestem jeszcze w temacie a mam do postawienia SVN dla grupy 3-5 programistów. SVN musi stanąć na Windows w sieci lokalnej.

Zainstalowałem Subversion i Apache i trochę utknąłem w konfiguracji autoryzacji. Apache można skonfigurować by używał autoryazcji Windows (SSPI) ale samego svnserve nie. Autoryzacja Windows da mi np blokady konta po N próbach błędnego hasła no i mniej haseł będą mieli programiści do zapamiętania.

Jak najlepiej rozwiązać autoryazcję?

Jak jest lepiej pracować z SVN protokołem svn:// czy http:// ?