Witam. Mam problem. Napisałem sobie funkcje w Pascalu która będzie obliczać wartość wielomianu danego za pomocą wzoru interpolacyjnego Lagrange'a

oto kod z Pascala:


function Lagrange (n    : Integer;
          var x,f : vector;
          xx   : Extended;
          var st : Integer) : Extended;

var i,k : Integer;
  fx,p : Extended;
begin
 if (n<0)
  then st:=1
  else begin
      st:=0;
      if (n>0)
       then begin
          i:=-1;
          repeat
           i:=i+1;
           for k:=i+1 to n do
            if x[i]=x[k]
             then st:=2
          until ((i=n-1) or (st=2))
         end;
      if st=0
       then begin
          fx:=0;
          for i:=0 to n do
           begin
            p:=1;
            for k:=0 to n do
             if k<>i
              then p:=p*(xx-x[k])/(x[i]-x[k]);
            fx:=fx+f[i]*p
           end;
          Lagrange:=fx
         end;
     end;
end;

chciałem to wykonać również w matlabie. oto co mi wyszło:

function f = Lagrange(n,x,f,xx)
if n<0
  st=1;
  else
  st=0;
  if n>0
    i=-1;
    do
      i=i+1;
      for k=i+1:n
        if x(i) == x(k)
          st=2; 
          end
    while i==n-1 | st==2
    end
  if st ==0
    w = 0;
     for i=0:n
      p=1;
       for k=0:n
         if k!=i
          p=p*(xx-x(k))/(x(i)-x(k));

          w=w+f(i)*p;
       end
       f=w;
  end
  end
  end 

ktoś może pomóc w zdiagnozowaniu błędów?