Natknąłem się na problem z wyświetlaniem plików jpg oraz png wykorzystując bibliotekę SDL_Image,
a konkretnie funkcję IMG_Load. SDL jest inicjalizowany poprawnie, ale funkcja tak jakby "nie chciała" wczytać obrazka - wyświetla się jedynie ciemny ekran.

#include <SDL/SDL.h>
#include <SDL/SDL_image.h>

int main(int argc, char *argv[]) 
{
    SDL_Surface * screen = NULL;
    SDL_Surface * image = NULL;

    if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) 
    {
        return 1;
    }

    screen = SDL_SetVideoMode(640, 480, 32, SDL_SWSURFACE);
    image = IMG_Load("image.jpg");
    if (image == NULL)
    {
        return 1;    
    }

    SDL_BlitSurface(image, NULL, screen, NULL);
    SDL_Flip(screen);
    SDL_Delay(10000);

    SDL_FreeSurface(image);
    SDL_Quit();
    return 0;
}

To dopiero początki mojej przygody z SDL, ale jak na mój gust wszystko jest poprawnie - identyczne sposoby wczytywania plików znalazłem na googlach.