Witam, mam problem dotyczący programu napisanego w Assemblerze dla procesora DLX.

; WINDLX Ex.3: Factorial    
; (c) 1991 Guenther Raidl    
; Modified: 1992 Maziar Khosravipour 
; Program begin at symbol main
; requires module INPUT
; read a number from stdin and calculate the factorial (type: double)
; the result is written to stdout
;---
    .data
Prompt:   .asciiz   "An integer value >1 : "

PrintfFormat:  .asciiz   "Factorial = %g\n\n"
    .align   2
PrintfPar: .word    PrintfFormat
PrintfValue:.space   8

    .text
    .global main
main:
    ;--- Read value from stdin into R1
    addi    r1,r0,Prompt
    jal   InputUnsigned
    ;--- init values
    movi2fp   f10,r1 ;R1 -> D0  D0..Count register
    cvti2d f0,f10
    addi    r2,r0,1   ;1 -> D2  D2..result
    movi2fp f11,r2
    cvti2d f2,f11
    movd    f4,f2    ;1-> D4   D4..Constant 1
    ;--- Break loop if D0 = 1
Loop:    led   f0,f4    ;D0<=1 ?
    bfpt    Finish
    ;--- Multiplication and next loop
    multd    f2,f2,f0
    subd    f0,f0,f4
    j    Loop
Finish:   ;--- write result to stdout
    sd   PrintfValue,f2
    addi    r14,r0,PrintfPar
    trap    5
    ;--- end
    trap    0

Oto programik, który jest przykładem dołączonym do symulatora proceroza DLX: WINDLX
Liczy on silnie z podanej liczby.
Sprawa jest taka że maksymalną liczbę jaką można podać jest 170.

Mam zadanie takie, żeby go przerobić tak, żęby program przyjmował większą liczbę niż 170.

Czy może mi ktoś pomóc?