Czy istnieje darmowy program (pod system Windows XP i wyższe), niekoniecznie z graficznym interfejsem, realizujący konwersję dokumentu pdf do html'a (ew. do xml) uwzględniający tabele w dokumencie pdf, tzn. aby docelowy dokument html zawierał znaczniki typu

. Innymi słowy wyprodukowany plik html powinien oprócz treści z tabel zawierać również same tabele.</p>