[phpMyAdmin] 500 Internal Server Error

0

Czesc,
szukalem juz po roznych stronach, google i poddaje sie nie mam pojecia po upgradzie Debiana phpMyAdmin wywala taki blad mysql / php / apache2 wszystko dziala ale phpmyadmin posypalo sie czego to blad ?

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.
0

More information about this error may be available in the server error log.

Zobacz co masz opisane w /var/log/apache2/error.log wtedy będziesz wiedział co jest nie tak.

0
[Sun Mar 18 16:42:08 2007] [alert] [client 83.15.144.114] /var/www/phpmyadmin/.htaccess: Option FollowSymLinks not allowed here

Zawartosc pliku .htaccess:

DirectoryIndex index.php
Options +FollowSymLinks -Indexes

<IfModule mod_mime.c>
  <IfModule mod_php4.c>
    AddType application/x-httpd-php .php

    php_flag magic_quotes_gpc Off
    php_flag track_vars On
    php_flag register_globals Off
    php_value include_path .
  </IfModule>
  <IfModule mod_php5.c>
    AddType application/x-httpd-php .php

    php_flag magic_quotes_gpc Off
    php_flag track_vars On
    php_flag register_globals Off
    php_value include_path .
  </IfModule>
  <IfModule !mod_php4.c>
  <IfModule !mod_php5.c>
  <IfModule !mod_fastcgi.c>
  <IfModule !mod_fcgid.c>
  <IfModule mod_actions.c>
  <IfModule mod_cgi.c>
    AddType application/x-httpd-php .php

    Action application/x-httpd-php /cgi-bin/php
  </IfModule>
  <IfModule mod_cgid.c>
    AddType application/x-httpd-php .php

    Action application/x-httpd-php /cgi-bin/php
  </IfModule>
  </IfModule>
  </IfModule>
  </IfModule>
  </IfModule>
  </IfModule>
</IfModule>

# Deny config.inc.php file
<Files config.inc.php>
  Order deny,allow
  Deny from all
</Files>

# Authorize for setup
<Files setup.php>
  # For Apache 1.3 and 2.0
  <IfModule mod_auth.c>
  AuthType Basic
  AuthName "phpMyAdmin Setup"
  AuthUserFile /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup
  </IfModule>
  # For Apache 2.2
  <IfModule mod_authn_file.c>
  AuthType Basic
  AuthName "phpMyAdmin Setup"
  AuthUserFile /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup
  </IfModule>
  Require valid-user
</Files>
0

dopisz do konfiguracji:

to powinno zadzialac

<Directory "/var/www">
AllowOverride All
</directory>

albo cos akiego:

<Directory "/var/www">

AllowOverride All ## to sobie ewentualnie odblokuj

Options FollowSymLinks
</directory>

albo zrob co innego:

Alias /phpmyadmin "/katalog/gdzie/rzeczywiscie/jest/phpmyadmin/"

i dalej na przyklad tak:

<Directory "/katalog/gdzie/rzeczywiscie/jest/phpmyadmin">
Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</directory>

0

Flabra jestes wielki :D

dzieki wielkie !!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0