program do monitorowania sieci, a w zasadzie ISP

0

Zaproponujcie jakiś program, który dałby mi argument do rozmowy z moim dostawcą internetu.
Na moje oko zbyt często mam przerwy, chciałbym czegoś dokładniejszego niż moje oko. Coś małego, prostego.
W zasadzie 24h na dobę jakiś komputer działa, miło by było gdyby dało się łączyć logi z dwu komputerów.

0

Jak się biłem z UPC to napisałem taki programik (kazali mi udowodnić, że skoki pingu to ich wina, a nie moja to udowodniłem):

using System;
using System.Text;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace upcping
{
  class Program
  {
    private static List<DateTime> peaks;

    public enum CtrlTypes
    {
      CTRL_C_EVENT = 0,
      CTRL_BREAK_EVENT,
      CTRL_CLOSE_EVENT,
      CTRL_LOGOFF_EVENT = 5,
      CTRL_SHUTDOWN_EVENT
    }

    public delegate bool HandlerRoutine(CtrlTypes CtrlType);
    
    [DllImport("Kernel32")]
    public static extern bool SetConsoleCtrlHandler(HandlerRoutine Handler, bool Add);

    private static bool ConsoleCtrlCheck(CtrlTypes ctrlType)
    {
      if (peaks.Count > 0)
      {
        Trace.WriteLine("\r\n\r\nPeaks:");

        foreach (var peak in peaks)
          Trace.WriteLine(peak.ToLongTimeString());
      }

      return false;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      string[] ips = { "192.168.1.1", // router
               "192.168.100.1", // modem
               "84.10.148.1", // router UPC #1
               "89.75.2.161", // router UPC #2
               "213.180.146.27" }; // onet.pl

      const int interval = 1000; // w ms
      const int packetSize = 32; // w bajtach
      const int timeout = 2000; // w ms
      const int threshold = 100; // w ms

      SetConsoleCtrlHandler(new HandlerRoutine(ConsoleCtrlCheck), true);

      Ping ping = new Ping();
      var tasks = new Task<PingReply>[ips.Length];
      byte[] buffer = Encoding.ASCII.GetBytes(new string('F', packetSize));
      int row = 0;
      peaks = new List<DateTime>();

      TextWriterTraceListener textFileTracer = new TextWriterTraceListener(DateTime.Now.ToShortDateString() + " " +
        DateTime.Now.ToShortTimeString().Replace(':', '.') + ".txt");
      ConsoleTraceListener consoleTracer = new ConsoleTraceListener();
      Trace.Listeners.Add(textFileTracer);
      Trace.Listeners.Add(consoleTracer);
      Trace.AutoFlush = true;

      while (true)
      {
        if (row % 30 == 0)
        {
          Trace.Write(new string(' ', DateTime.Now.ToLongTimeString().Length));
          foreach (var ip in ips)
            Trace.Write(string.Format("{0,16}", ip));
          Trace.WriteLine("");
          row = 0;
        }
        row++;

        for (int i = 0; i < ips.Length; i++)
          tasks[i] = new Task<PingReply>((object ip) => ping.Send(ip.ToString(), timeout, buffer,
            new PingOptions() { DontFragment = true }), ips[i]);

        var start = DateTime.Now;

        foreach (var task in tasks)
          task.Start();

        try
        {
          Task.WaitAll(tasks);
        }
        catch (Exception)
        {
          Trace.WriteLine("Error");
          continue;
        }
        finally
        {
          var elapsed = interval - (int)(DateTime.Now - start).TotalMilliseconds;

          if (elapsed > 0)
            Thread.Sleep(elapsed);
        }

        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        foreach (var task in tasks)
        {
          PingReply result = task.Result;

          if (result.Status == IPStatus.TimedOut)
            sb.AppendFormat("{0,16}", "timeout");
          else if (result.Status != IPStatus.Success)
            sb.AppendFormat("{0,16}", "*");
          else if (result.RoundtripTime >= threshold)
          {
            sb.AppendFormat("{0,16}", "**** " + result.RoundtripTime + "ms");

            DateTime lastPeak = peaks.FindLast(dateTime => (DateTime.Now - dateTime).TotalSeconds > 30);
            if (lastPeak == default(DateTime)) peaks.Add(DateTime.Now);
          }
          else
            sb.AppendFormat("{0,14}ms", (result.RoundtripTime == 0) ? "<1" : result.RoundtripTime.ToString());
        }

        for (int i = 0; i < tasks.Length; i++)
          tasks[i].Dispose();

        string log = sb.ToString();
        
        Trace.WriteLine(DateTime.Now.ToLongTimeString() + log);
      }
    }
  }
}
0

nie gram sieciowo, to lagi mi nie przeszkadzają.
Dość często tracę łączność w ogóle. Chciałbym uzbierać jakiś tygodniowy/miesięczny raport niezależnie czy jestem w domu czy nie.
o może z logów routera coś wypatrzę, tylko gdzie zapisałem hasło? :)

0

Wireshark nie będzie optymalnym programem?

0

Ja ostatnio użyłem czegoś takiego:

echo off
:start
echo %date% %time% >> "D:\log\pinglog.txt"
ping wp.pl >> "D:\log\pinglog.txt"
goto start
0

Gdy miałem problemy ze swoim dostawcą po prostu do niego zadzwoniłem i powiedziałem, że mam wysoki ping. Przyjechał technik, naprawił i tyle. Nic więcej nie musiałem tłumaczyć, nie musiałem pokazywać logów itp. wystarczył jeden telefon, a dostawca to UPC.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1