Wyłączanie urządzeń z poziomu Delphi

0

Dzień dobry

czy z poziomu Delphi można wysłać przerwanie/sygnał wyłączające urządzenie np kartę sieciową?
Proszę jeszcze o odpowiedź na pytanie drugie; odwołanie się z poziomu Delphi do Services/Usług w Windows i wyłączanie bądż wstrzymanie usługi jest możliwe?

Pozdrawiam.

0

Co do pierwszego - nie znam odpowiedzi, ale w Windows nie wysyła się przerwań/sygnałów wyłączających urządzenie. Wystarczy wywołać odpowiednią funkcję systemową.

Co do drugiego. Oczywiście, że można zarządzać usługami.za pomocą Delphi. Możesz to zrobić funkcjami systemowymi, albo - prościej przez wywołanie programu konsolowego, choćby tak:
sc stop USLUGA

Jeśli jednak chcesz funkcjami to możesz tak (stworzyłem na szybko):

function ServiceStop(Service:string; Machine:string = ''):boolean;
var SCManager, SCService: SC_Handle;
  SCStatus: TServiceStatus;
  Check: DWord;
begin
SCManager := OpenSCManager(PChar(Machine), nil, SC_MANAGER_CONNECT);
if (SCManager>0) then
 begin
 SCService := OpenService(SCManager, PChar(Service), SERVICE_STOP or SERVICE_QUERY_STATUS);
 if (SCService>0) then
  begin
  if (ControlService(SCService, SERVICE_CONTROL_STOP, SCStatus)) then
   begin
   if (QueryServiceStatus(SCService, SCStatus)) then
    while (SERVICE_STOPPED<> SCStatus.dwCurrentState)do
     begin
     Check := SCStatus.dwCheckPoint;
     Sleep(SCStatus.dwWaitHint);
     if (not QueryServiceStatus(SCService, SCStatus)) or (SCStatus.dwCheckPoint<Check) then
      break;
     end;
   end;
   CloseServiceHandle(SCService);
  end;
  CloseServiceHandle(SCManager);
 end;
result:=(SERVICE_STOPPED=SCStatus.dwCurrentState);
end;

Wywołanie:

ServiceStop('USLUGA'); // lub
ServiceStop('USLUGA', '\NAZWAKOMPUTERA');
0

Dziękuje - oba rozwiązania OK! o to mi chodziło

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0