Witam.
Próbuję podliczyć pole GODZINA za pomocą SQL, ale coś nie idzie i wysskakuje komunikat:


Debugger Exception Notification

Project miernik_h1.exe raised exception class EIBInterBaseError with message 'data type not supported for arithmetic'. Process stopped. Use Step or Run to continue.

OK Help

Pole GODZINA jest typu Time. Sumuję w taki sposób:

procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);
begin
  with ib_work1, sql do
  begin
   Close;
   Clear;
   Add('SELECT SUM (GODZINA) FROM DANE');
   Open;
   Edit13.Text:=TimeToStr(IB_work1.Fields[0].AsInteger);
end;
end;

Wie ktoś jak podliczyć wszystkie godziny za pomocą sql i podac wynik do Edit?