Cześć, jak dodać do okienka inputQuery label i ComboBoxa?

ComboBox musi zawierać określone elementy, a inputQuery zamiast jednej, musi zwracać dwie wartości.