zapis obrazka do pliku rekordowego

0

Problem: Chciałbym zapisać obrazek (załadowany do komponentu Image) do pliku rekordowego, próbowałem już:

//przykładowy rekord
type
 TRecord = record
 Obrazek : TPicture;
end;

//gdzieś w funkcji
var
 plik : File of TRecord;
 obiekt : TRecord;

 obiekt.obrazek := Image.Picture;

  assign(plik, 'c:\blabla');
  rewrite(plik);
  write(plik, obiekt);
  close(plik);

ale mimo poprawnej kompilacji obrazek nie zostaje zapisany [???]

0

Oczywiście, bo TPicture zawiera adres obiektu (4 bajty). Pamiętaj, że zapisywanie obiektu jest bezsensowne, bo Ty chcesz zapisać treść pamięci zaalokowanej dla jedngo z pól. Swoją drogą obiekt to nie rekord..

Lepiej używaj innego sposobu zapisu, na przykład:

var Stream:TFileStream;
begin
Stream:=TFileStream.Create('c:\mojplik', fmOpenWrite);
try
 Image1.Picture.Bitmap.SaveToStream(Stream);
 Image2.Picture.Bitmap.SaveToStream(Stream);
finally
 Stream.Free;
 end;
end;

Oczywiście do wykorzystania powyższego musiałbyś wiedzieć ile zajmują poszczególne obrazki, by je wczytać z takiego pliku, ale to już mniejszy problem, na który możesz trafić.

Jeśli z kolei chcesz zapisać pojedynczy obrazek do pliku to możesz po prostu zrobić:

Image1.Picture.Bitmap.SaveToFile('c:\mójplik.bmp');
0

Szczawik dziękuje za odpowiedź, jestem w trakcie przerabiania programu działającego na rekordach - więc za dobre wieści to nie są że nie można zapisać obrazka do pliku typu rekordowego :-/

0
MrPiwko napisał(a)

Szczawik dziękuje za odpowiedź, jestem w trakcie przerabiania programu działającego na rekordach - więc za dobre wieści to nie są że nie można zapisać obrazka do pliku typu rekordowego :-/

Dlaczego nie można? Obrazek to ciąg bajtów. Pierwsze (zakładam, że format BMP) 54 to nagłówek informacyjny, reszta to szerokośćwysokość3 (bitmapa 24 bit). Kwestia zapisania ich w tablice

0

Jakbyś się uparł to można zrobić to na rekordach, ale wyglądałoby to zupełnie inaczej; byłoby też z tym więcej zabawy. Nie mówię więc, że się nie da.. mówię tylko - nie w ten sposób, jaki pokazałeś w pierwszym poście.

0
//przykładowy rekord
type
 TRecord = record
 Obrazek : TPicture;
end;

//gdzieś w funkcji
var
 plik : File of TRecord;
 obiekt : TRecord;

 obiekt.obrazek.Bitmap := TBitmap.Create;
 obiekt.obrazek.Bitmap.Assign(Image.Picture.Bitmap);
 obiekt.obrazek.SaveToFile('c:\blabla.bmp');

pisane z palca ale powinno być OK

0

Misiekd mi chodzi o zapis bitmapy do pliku rekordowego, a nie oddzielnego pliku bmp

Ostatecznie wymęczyłem coś takiego:

//rekord - nagłówek BMP
Type
 TBmpHeader = Packed Record
 bfType1     : Byte;
 bfType2     : Byte;
 bfSize     : LongInt;
 bfReserved1   : Word;
 bfReserved2   : Word;
 bfOffBits    : LongInt;
 biSize     : LongInt;
 biWidth     : LongInt;
 biHeight    : LongInt;
 biPlanes    : Word;
 biBitCount   : Word;
 biCompression  : LongInt;
 biSizeImage   : LongInt;
 biXPelsPerMeter : LongInt;
 biYPelsPerMeter : LongInt;
 biClrUsed    : LongInt;
 biClrImportant : LongInt;
End;

//rekord z danymi do którego zapisane ma być zdjęcie bmp i inne dane
type
 TMainRecord = Record
 //nagłówek obrazka bmp
 bfType1     : Byte;
 bfType2     : Byte;
 bfSize     : LongInt;
 bfReserved1   : Word;
 bfReserved2   : Word;
 bfOffBits    : LongInt;
 biSize     : LongInt;
 biWidth     : LongInt;
 biHeight    : LongInt;
 biPlanes    : Word;
 biBitCount   : Word;
 biCompression  : LongInt;
 biSizeImage   : LongInt;
 biXPelsPerMeter : LongInt;
 biYPelsPerMeter : LongInt;
 biClrUsed    : LongInt;
 biClrImportant : LongInt;

 //wartości poszczególnych pikseli zapisane do tablic
 pixelsR : array[1..5000, 1..5000] of BYTE; //czerwony
 pixelsG : array[1..5000, 1..5000] of BYTE; //zielony
 pixelsB : array[1..5000, 1..5000] of BYTE; //niebieski

 //pozostałe zmienne niezwiązane z obrazkiem zapisane do pliku rekordowego
 a, b, c : integer;
 tekst : string[100];
 znak : char;
End;

 //długość i wysokość obrazka
var
 Wysokosc, Dlugosc : integer;

 pixelsR : array[1..5000, 1..5000] of byte;
 pixelsG : array[1..5000, 1..5000] of byte;
 pixelsB : array[1..5000, 1..5000] of byte;

procedure Open_Bitmap( sciezka : string );
var
 plik : File;
 BMP : TBmpHeader;
 i, j : Integer;
 kolor : TColor;
Begin
 AssignFile( plik, sciezka);
 Reset(plik, 1);

 //wczytanie nagłówka
 Blockread (plik, BMP, Sizeof(BMP) );
 Wysokosc := BMP.biHeight;
 Dlugosc := BMP.biWidth;

 //wczytanie poszczególnych pikseli obrazka
 for i := 1 to Dlugosc do
 begin
   for j := 1 to Wysokosc do
   begin
    BlockRead(plik, pixelsB[i][j], 1);
    BlockRead(plik, pixelsG[i][j], 1);
    BlockRead(plik, pixelsR[i][j], 1);

    //wyświetlenie obrazka do komponentu Image1- obrazek jest niestety odwrócony 
    //kolor := RGB(pixelsR[i][j], pixelsG[i][j], pixelsB[i][j]);
    //Form1.Image1.Canvas.Pixels[i, j] := kolor;
   end;
  end;

 CloseFile(plik);
end;

Procedure Save_bmp_to_REC( path : string);
var
 plik : file of TMainRecord;
 dataMain : TMainRecord;
 dataBmp : TBmpHeader;
 i, j : integer;
Begin
 assign(plik, path );
 rewrite(plik);

//zapis nagłówka 
 With dataBMP do
  begin
   dataMain.bfType1 := bfType1;
   dataMain.bfType2 := bfType2;
   dataMain.bfSize := bfSize ;
   dataMain.bfReserved1 := bfReserved1;
   dataMain.bfReserved2 := bfReserved2;
   dataMain.bfOffBits := bfOffBits;
   dataMain.biSize := biSize;
   dataMain.biWidth := biWidth;
   dataMain.biHeight := biHeight;
   dataMain.biPlanes := biPlanes;
   dataMain.biBitCount := biBitCount;
   dataMain.biCompression := biCompression;
   dataMain.biSizeImage := biSizeImage;
   dataMain.biXPelsPerMeter := biXPelsPerMeter;
   dataMain.biYPelsPerMeter := biYPelsPerMeter;
   dataMain.biClrUsed := biClrUsed;
   dataMain.biClrImportant := biClrImportant;
  end;

  //zapis pikseli - przekopiowanie wartości z tablicy globalnej 
  //Tu pojawia się bład w związku z tablicami w rekordzie TMainRecord
  //stack overflow
   for i := 1 to Dlugosc do
   begin
    for j := 1 to Wysokosc do
     begin
      dataMain.pixelsB[i][j] := pixelsB[i][j];
      dataMain.pixelsG[i][j] := pixelsG[i][j];
      dataMain.pixelsR[i][j] := pixelsR[i][j];
     end;
   end;

 //zapis pozostałych danych do rekordu
 dataMain.znak := 'a';
 // ... itd.

 write(plik, dataMain);
 close(plik);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 Open_Bitmap('C:\test.BMP'); //przykładowa bitmapa
 Save_bmp_to_REC('D:\rekordfile.end'); 
end;

Ale niestety procedura zapisuje poprawnie tylko nagłówek pliku bmp, gdy chce zapisać piksele do tablicy w rekordzie TMainRecord (wcześniej wczytane do tablicy globalnej) wywala błąd stack overflow i zamyka aplikacje, i drugi problem obrazek wczytany jest do odwrotnie :|

0
MrPiwko napisał(a)

Misiekd mi chodzi o zapis bitmapy do pliku rekordowego, a nie oddzielnego pliku bmp

jakoś za cholerę nie wynika to z Twojego pierwszego postu :p
popatrz na http://www.fortunecity.com/skyscraper/windows/364/bmpffrmt.html i na http://web.uccs.edu/wbahn/ECE[...]/REFERENCES/bmpfileformat.htm powinno co.ś rozjaśnić

0
Szczawik napisał(a)

Oczywiście, bo TPicture zawiera adres obiektu (4 bajty).

a TBitmap tez?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0