Pawel200x.5 napisał(a)

Mówisz, że nie chcesz przekazywać przez referencje, a przekazujesz...

function SetCzytnikKart(AOwner: TComponent; var Proc: TCzytnikRead): boolean;

Zmień to na:

function SetCzytnikKart(AOwner: TComponent; Proc: TCzytnikRead): boolean;

Faktycznie, usunięcie var pomogło.