Jak uruchomić element z 'połączenia sieciowe':

user image

Próbowałem uruchomić skrót do tego elementu poleceniem

ShellExecute(Handle,'Open',PCHar('C:\neo.lnk'),nil,nil,SW_SHOWNORMAL);

Proszę o pomoc.