Problem z funkcją, pewnie banalny

0

Mam klopot

mam taka funkcje

function GetLinkInfo(FileName: String; var LinkInfo: TLinkInfo): Boolean;

w jednym sciagnietym programie. A odwolanie do niej wyglada nastepująco:

var
 li: TLinkInfo;
 Title: String;
begin
 if GetLinkInfo(FileName, li)

to kawałek. I jak kompiluje ten sciagniety program to wwszystko jest bezblednie. Ale jak wstawilem ta sama funkcje to mojego programu i sprobowalem sie w ten sposob odwolac to mi wyskakuje ze za duzo parametrów. Przesledzilem obydwa kody programow i nie dopatrzylem sie niczego co by moglo powodowac jakies odmiennosci. Dlaczego tak sie dzieje?

Pracuje na delphi 7, a ten sciagniety program chyba byl pisany pod ort!

0
function GetLinkInfo(FileName: String; var LinkInfo: TLinkInfo): Boolean;

to jest tylko deklaracja funkcji, gdzieś w jakimś pliku, albo dalej w kodzie musi być definicja, która zawiera ciało funkcji, coś w stylu:

function GetLinkInfo(FileName: String; var LinkInfo: TLinkInfo): Boolean
begin
;
end;

musisz to mieć też w swoim programie.

0

ale ja wiem ze mam, podalem tylko to bo nie sadzilem ze reszta potrzebna, bo skoro w parametrach sa dwie zmienne LinkInfo i ten filename to dlaczego jak daje dwa parametry to mi blad wyskakuje ze za duzo.

to ta funkcja

function GetLinkInfo(FileName: String; var LinkInfo: TLinkInfo): Boolean;
var
 sl: IShellLink;
 ppf: IPersistFile;
 wcLinkName: array[0..MAX_PATH] of WideChar;
 sTarget, sDir, sParams, sDesc, sIcon: String;
 sClsID: PItemIDList;
 sHotKey: Word;
 sCmdShow: Integer;
 Idx: Integer;
 wfd: TWin32FindData;
begin
 Result := True;
 FillChar(LinkInfo, SizeOf(LinkInfo), 0);
 SetLength(sDesc, MAX_PATH);
 SetLength(sTarget, MAX_PATH);
 SetLength(sDir, MAX_PATH);
 SetLength(sParams, MAX_PATH);
 SetLength(sIcon, MAX_PATH);
 sClsID := nil;
 CoInitialize(nil);     // Initialize COM

 try
  CoCreateInstance(CLSID_ShellLink, nil, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IShellLinkA, sl);
  sl.QueryInterface(IPersistFile, ppf);
  MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, PChar(FileName), -1, wcLinkName, MAX_PATH);
  ppf.Load(wcLinkName, STGM_READ);
  with sl do
  begin
   GetPath(PChar(sTarget), MAX_PATH, wfd, SLR_ANY_MATCH);
   GetIDList(sClsID);
   GetDescription(PChar(sDesc), MAX_PATH);
   GetWorkingDirectory(PChar(sDir), MAX_PATH);
   GetArguments(PChar(sParams), MAX_PATH);
   GetIconLocation(PChar(sIcon), MAX_PATH, Idx);
   GetHotkey(sHotKey);
   GetShowCmd(sCmdShow);
  end;
 except
  on EOleSysError do
   Result := False;
 end;

 CoUninitialize;

 if sClsID = nil then
  Result := False
 else
 begin
  SetLength(sTarget, StrLen(PChar(sTarget)));
  SetLength(sDir, StrLen(PChar(sDir)));
  SetLength(sDesc, StrLen(PChar(sDesc)));
  SetLength(sParams, StrLen(PChar(sParams)));
  SetLength(sIcon, StrLen(PChar(sIcon)));
  LinkInfo.Target := sTarget;
  // Target is empty if the link references a virtual folder, like My Computer
  LinkInfo.ClsID := sClsID;   // ClsID is always absolute
  LinkInfo.WorkDir := sDir;
  LinkInfo.Description := sDesc;
  LinkInfo.Parameters := sParams;
  if StrLen(PChar(sIcon)) <> 0 then
   LinkInfo.IconPath := sIcon
  else
   LinkInfo.IconPath := sTarget;
  LinkInfo.IconIndex := Idx;
  LinkInfo.HotKey := sHotKey;
  LinkInfo.ShowState := CmdShowToShowState(sCmdShow);
 end;
end;
0

zapewne masz w uses conajmniej dwa unity, które mają funkcję GetLinkInfo. Zamiast wywoływać ją tak:
GetLinkInfo( , );
wywołaj ją tak:
NazwaModulu.GetLinkInfo( , );

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0