Funkcja, wskaźniki

0

Witam, od razu zaznaczam, że w programowaniu jestem zupełnie zielony, a problem jest prawdopodobnie banalny. Chciałbym, żeby obliczone argumenty(te wytłuszczone) w funkcji:

float zerowanie(float x, int poz, float eps_masz, int l_popr)

trafiły do funkcji wyjściowej

liczba_pk = zerowanie(liczba,pozycja,eps,dig)

zależnie jakie dane zostaną wprowadzone. Domyślam się, że za pomocą wskaźników da się to osiągnąć, lecz nie potrafię je zaimplementować w programie. Pozdrawiam.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

float zerowanie(float x, int poz, float eps_masz, int l_popr)
{
  float xpk = x,peps;
  int z = 0;

  // --- wyznaczenie epsilona maszynowego --- 
  eps_masz = x;
  while(x+ eps_masz != x) eps_masz /= 2.0;

  // --- obliczenie liczby cyfr poprawnych ---  
  peps =eps_masz;
  while(peps < 1)
  {
    peps = 10;
    z++;
  }
  if (peps < 4.5) l_popr = z - 1;
  else l_popr = z - 2;

  // --- zerowanie liczby ---
  int i;
  for (i=0; i < poz - 1; i++) xpk *= 10;
  xpk = (int)xpk;
  for (i=0; i < poz - 1; i++) xpk /= 10.0;

  return xpk;
}

int main()
{
  float liczba,liczba_pk,eps;
  int dig,pozycja;

  printf("Wprowadz liczbe: ");
  scanf( "%f" ,&liczba);

  printf("pozycja: ");
  scanf("%d" , &pozycja);

  liczba_pk = zerowanie(liczba,pozycja,eps,dig);

  printf("\nliczba po zerowaniu: %f ", liczba_pk);
  printf("\neps: %f", eps);
  printf("liczba cyfr popr: %d", dig);

  system("pause");
  return 0;
}
0

Oczywiście można to zrobić na wskaźnikach. U Ciebie powinno to tak wyglądać. Musisz teraz wstawić * przed nazwami zmiennych, by odwołać się do ich wartości.

float zerowanie(float x, int poz, float* eps_masz, int* l_popr)

Ps. YooSy masz rację mój błąd. Zapomniałem o tym.

0

Tak jak napisał YooSy nie ma tego zaimplementowanego w samym C, dlatego prosiłbym o pomoc ze wskaźnikami :|

0

Cos takiego(modyfikuje przekazane x w zależności od y)? Kompilacja gcc file_name.c:

#include <stdio.h>

float modify(float * x, int y) {
  *x = *x * y;
  return *x;
}

int main () {
  float a = 1;
  int b = 2;
  printf("a, before fun= %f\n", a);
  a = modify(&a, b);
  printf( "a, after fun= %f\n", a);
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0