Witam.
Mam problem z serwerem ftp. Niby to co jest niebedne jest skonfgurowane ale klient si neie laczy. Tu daje caly kod: [code]
unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, IdBaseComponent, IdComponent, IdCustomTCPServer, IdTCPServer,
IdCmdTCPServer, IdExplicitTLSClientServerBase, IdFTPServer;

type
TForm1 = class(TForm)
serwer: TIdFTPServer;
procedure serwerAfterUserLogin(ASender: TIdFTPServerContext);
procedure serwerUserLogin(ASender: TIdFTPServerContext;
const AUsername, APassword: String; var AAuthenticated: Boolean);
procedure serwerRetrieveFile(ASender: TIdFTPServerContext;
const AFileName: String; var VStream: TStream);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.serwerAfterUserLogin(ASender: TIdFTPServerContext);
begin
ASender.HomeDir:='data';
ASender.CurrentDir:= 'data';
end;

procedure TForm1.serwerUserLogin(ASender: TIdFTPServerContext;
const AUsername, APassword: String; var AAuthenticated: Boolean);
begin
AAuthenticated := ((AUsername = 'ktos') and (APassword = 'haslo'));
if AAuthenticated = true then
begin
showmessage('Uzytkownik polaczony');
end;
end;

procedure TForm1.serwerRetrieveFile(ASender: TIdFTPServerContext;
const AFileName: String; var VStream: TStream);
begin
VStream := TFileStream.Create(AFilename,fmOpenRead);
Application.ProcessMessages;
end;

end.
[/code]

Siedze juz nad tym ponad dwa tygodni i naprawde nie wiem jak to ugryzc, jezeli ktospotrafi mi pomoc to bardzo prosze :)

Ps
Szukalem juz na forum ale nie znalazlem nic co mogloby mi pomoc.