Wysokość i Szerokość Okna

0

Jak pobrać za pomocą Delphi wysokość i szerokość innego okna jeżeli mam jego uchwyt ?

0
BąQ napisał(a)

Jak pobrać za pomocą Delphi wysokość i szerokość innego okna jeżeli mam jego uchwyt ?

var
  lpRect: TRect;
  ww, wh: integer;
begin
  GetWindowRect(uchwyt, lpRect);
  ww:= lpRect.Right - lpRect.Left;
  wh:= lpRect.Bottom - lpRect.Top;

  //Tylko obszar klienta
  {Windows.GetClientRect(uchwyt, lpRect);
  ww:= lpRect.Right;
  wh:= lpRect.Bottom;}

  ShowMessage(Format('ww: %d wh: %d', [ww, wh]));
end;
0

GetWindowRect(HWND hWnd, LPRECT lpRect);

pola tej struktury nazwane left i top są współrzędnymi lewego górnego wierzchołka prostokąta, zaś right i bottom - prawego dolnego. Uzyskanie z tych danych szerokości i wysokości okna wymaga zatem tylko dwóch prostych działań:

uWidth = Okno.right - Okno.left;

uHeight = Okno.bottom - Okno.top;

Zdaje się, że API nie udostępnia bezpośredniej funkcji na rozmiary.

// omg - ktoś mnie ubiegł o minutę :d

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0