Wykrywanie urządeń

0

Jak mogę wykryć urządzenia znajdujące się w komputerze?

0

Aby wykryć kartę dźwiękową:

uses MMSystem;

if WaveOutGetNumDevs=0
then Label1.Caption:='Brak karty dźwiękowej!'
else Label1.Caption:='Wykryto kartę dźwiękową!';

CD-ROM:

function WykryjCD: string;
var
naped : char;
lista : string;
begin
lista:='';
for naped:='a' to 'z' do
if GetDriveType(PChar(naped+':\'))=DRIVE_CDROM then lista:=lista+naped;
WykryjCD:=lista;
end;

0

Dzięki! A nie można wszystkich za jednym razem?

0

oblukaj sobie HKEY_CURRENT_CONFIG\System\CurrentControlSet\Enum

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0