Nie wykrywanie JTextFielda

0

Nie zmienia mi tła w classie GUI. Proszę o poprawienie kodu.

GUI

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextField;

public class GUI extends JFrame {
  JTextField input = new JTextField();
  public GUI(){
    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setResizable(false);
    setBounds(200, 200, 325, 400);
    setLayout(null);

    input = new JTextField();
    input.setBounds(5, 5, 30, 30);
    add(input);
  }

  public static void main(String args[]) {
    GUI gui = new GUI();
    gui.setVisible(true);
    Tester tost = new Tester();
    tost.Test();
  }
}

Inna classa

import java.awt.Color;

public class Tester{
  public void Test(){
  GUI gu = new GUI();
  gu.input.setBackground(Color.red);
  }
 }

dodanie znaczników <code class="java"> - fp

0

Tworzysz nowy obiekt klasy GUI

GUI gu = new GUI();

i w nim zmieniasz kolor tła. A ten obiekt nie jest wyświetlany.

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextField;

public class GUI extends JFrame {
  JTextField input = new JTextField();
  public GUI(){
    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setResizable(false);
    setBounds(200, 200, 325, 400);
    setLayout(null);

    input = new JTextField();
    input.setBounds(5, 5, 30, 30);
    add(input);
  }

  public static void main(String args[]) {
    GUI gui = new GUI();
    gui.setVisible(true);
    Tester tost = new Tester(gui);
    tost.Test();
  }
}

import java.awt.Color;

public class Tester{
  public void Test(GUI gui){
  gui.input.setBackground(Color.red);
  }
 }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0