DNS

0

Ostatnio dużo na allegro programów "przyśpieszających" internet. Wyszukują one najszybsze DNSy i zapisują je jako główne. Ale mam pytanie gdzie są przechowywane te DNSy ? I jak je zapisać tam ??

0

Zapisują adres ip + dns w pliku hosts

0

A gdzie znajduje się ten plik ?

0

W katalogu Windows. Ten plik jest bez rozszerzenia!

Jego budowa:

Adres IP DNS

poza tym masz jeszcze na początku pliku w komentarzach napisane co i jak.

0

Nie mam w katalogu Windows ani żadnym innym pliku o nazwie hosts.W katalogu system32/drivers/ect/ mam plik lmhosts.sam

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# To jest przykładowy plik LMHOSTS używany przez Microsoft TCP/IP
# w systemie Windows.
# Ten plik zawiera mapowania adresów IP na nazwy komputerów
# (nazw zgodnych z NetBIOS). Każdy wpis powinien być w osobnej linii.
# W pierwszej kolumnie powinny być umieszczone adresy IP, a następnie 
# odpowiadające im nazwy komputerów. Adres i nazwa powinny być oddzielone
# co najmniej jedną spacją lub znakiem tabulacji.
# Znak "#" jest używany głównie do oznaczenia komentarza (sprawdź poniższe 
# wyjątki)
#
# Plik ten jest zgodny z plikami Microsoft LAN Manager 2.x TCP/IP lmhosts
# i zawiera następujące rozszerzenia:
#
#   #PRE
#   #DOM:<domena>
#   #INCLUDE <nazwa pliku>
#   #BEGIN_ALTERNATE
#   #END_ALTERNATE
#   \0xnn (obsługa znaków nie drukowanych)
#
# Zakończenie dowolnego wpisu w tym pliku oznaczeniem "#PRE" powoduje 
# załadowanie go do pamięci podręcznej nazw. Domyślnie wpisy nie są 
# ładowane do pamięci podręcznej, są one tylko analizowane gdy zawiedzie
# dynamiczne rozróżnianie nazw.
#
# Zakończenie dowolnego wpisu oznaczeniem "#DOM:<domena> skojarzy ten wpis
# z domeną określoną przez <domena>. Ma to wpływ na zachowanie się przeglądarki
# oraz usługi logowania w środowisku TCP/IP. Aby załadować do pamięci podręcznej
# nazwę hosta skojarzoną z wpisem #DOM, należy dodać #PRE do tej linii.
# Wpis <domena> jest zawsze ładowany, ale nie jest pokazywany gdy wyświetlana
# jest pamięć podręczna nazw.
#
# Użycie "#INCLUDE <nazwa_pliku>" wymusza na oprogramowaniu RFC NetBIOS (NBT)
# znalezienie określonego pliku <nazwa_pliku> i analizowanie go tak jak 
# pliku lokalnego. <nazwa_pliku> jest przeważnie nazwą typu UNC, co pozwala na
# przechowywanie i aktualizację pliku lmhosts na serwerze.
# ZAWSZE niezbędne jest określenie mapowania adresu IP tego serwera przed
# wpisem #INCLUDE. To mapowanie musi używać parametru #PRE.
# Dodatkowo nazwa udziału "public" w poniższym przykładzie musi być na liście
# LanManServer w "NullSessionShares" aby komputer klienta mogł odczytać plik
# lmhosts. Jest to klucz Rejestru:
# \machine\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters\nullsessionshares
# Dodaj "public" do znalezionej tam listy.
#
# Słowa kluczowe #BEGIN_ oraz #END_ALTERNATE dopuszczają grupowanie wielu #INCLUDE
# Powodzenie jednego z zawartych wpisów powoduje pomyślny wynik całej grupy.
#
#
# Ostatecznie, znaki nie drukowane mogą być zawarte w mapowaniach
# przez zawarcie nazwy NetBIOS w cudzysłowach oraz użycie zapisu
# \0xnn do określenia wartości szesnastkowej znaku nie drukowanego.
#
# Ten przykład ilustruje użycie tych opcji:
#
# 102.54.94.97   rhino     #PRE #DOM:networking #kontroler domeny
# 102.54.94.102  "appname \0x14"          #specjalny serwer
# 102.54.94.123  popular      #PRE       #serwer
# 102.54.94.117  localsrv      #PRE       #potrzebny do "include"
#
# #BEGIN_ALTERNATE
# #INCLUDE \\localsrv\public\lmhosts
# #INCLUDE \\rhino\public\lmhosts
# #END_ALTERNATE
#
# W tym przykładzie serwer "appname" zawiera specjalny znak w nazwie, 
# serwery "popular" i "localsrv" są wstępnie ładowane, nazwa serwera
# "rhino" jest określona więc może być on użyty w późniejszym #INCLUDE
# centralnie utrzymywanym pliku lmhosts jeśli "localsrv" jest niedostępny.
#
# Zauważ, że cały plik jest analizowany podczas każdego wyszukiwania razem z 
# komentarzami, więc ograniczenie liczby komentarzy do minimum zwiększy wydajność. 
# Z tego powodu, nie jest wskazane dodawanie wpisów pliku lmhosts do tego
# przykładowego pliku.

ale nic poza tym.
Proszę o pomoc i przykładową konfiguracje.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0