function IPAddrToName(IPAddr: string): string;
var
 SockAddrIn: TSockAddrIn;
 HostEnt: PHostEnt;
 WSAData: TWSAData;
begin
 WSAStartup($101, WSAData);
 SockAddrIn.sin_addr.s_addr := inet_addr(PChar(IPAddr));
 HostEnt := gethostbyaddr(@SockAddrIn.sin_addr.S_addr, 4, AF_INET);
 if HostEnt <> nil then
  Result := StrPas(Hostent^.h_name)
 else
  Result := '';
end;

o ile w win 98 dziala dobrze i podaje nazwe hosta taka jak mam na zewnatrz
tj pd125...tpsa.pl
to gdy sprawdzam na kompie z XP nie podaje nazwy takiej tylko nazwe komputera

Pytanie jak uzyskac host ! taki jaki jest widziany z zewnatrz (tak jakbym go sprawdzal ta funkcja ale z innego komputera) ????</delphi>