Zmienne

0

Mam pytanko:
Jak z Unitu4 odwołać sie do Unitu3 do zmiennej globalnej.
np. (w unicie4) </delphi>label1.caption:=zmienna(z unitu3)

Z góry dzięki
0

umiesc to np w sekscji public w klasie formy i odwoluj sie poprzez form...
ponadto jesli masz dodane w uses unitx to powienienes bez problemu skorzystac z tych zmiennych jesli sa ustawione na globalne

0

umiesc to np w sekscji public w klasie formy i odwoluj sie poprzez form...
ponadto jesli masz dodane w uses unitx to powienienes bez problemu skorzystac z tych zmiennych jesli sa ustawione na globalne

Hmm a po co dodawać zmienne do obiektów i potem się do nich odwoływać - zadeklaruj zmienną globalną tak (przykład z nowo gotowej aplikacji):

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs;

type
 TForm1 = class(TForm)
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 Twoja_Zmienna_Globalna: string

implementation

{$R *.dfm}

end.

I teraz odwołujesz się :

labelx.Caption := Twoja_Zmienna_Globalna;

Chyba łatwiej ..

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0