Jak u?żyć funkcji IsValidURL

0

Jak użyć funkcji IsValidURL z modułu UrlMon?

0

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/networking/moniker/reference/functions/isvalidurl.asp

var
 S : WideString;
 W : PWideChar;
begin
 S := 'http://www.4programmers.net';
 W := PWideChar(S);
 case IsValidURL(nil, W, 0) of
  S_OK : ShowMessage('The szURL parameter contains a valid URL.');
  S_FALSE : ShowMessage('The szURL parameter does not contain a valid URL.');
  E_INVALIDARG : ShowMessage('One of the parameters is invalid.');
 end
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0