[DELPHI] Jak pobrac mac danego IP w sieci.

0

Witam.

Chciałem napisać sobie serwer FTP, tyle że musi mieć opcje sprawdzania numeru MAC gościa który się łączy z serwerem. Bez tej opcji nawet się nie biorę za to.
Pytanie jak pobrać MAC znając IP. Pobrałem 2 przykłady z torry ale one pobierają mój MAC.

THX

0

nie wiem jak zrobic to w delphi, ale musisz przechwycic caly pakiet - tam jest mac nadawcy, mac odbiorcy, ip nadawcy, ip odbiorcy itp...sniffery tak robia i niektore pokazuja te adresy mac :)

0

FAQ...

Kto sie dopisze ten tuli bana :)

PS: n_a_v jak nie wiesz to daruj sobie odpowiedz...

0

Zgadza się Lofix. Dzięki.
Mam tylko małe pytanko. Motam się z tym już pół dnia.
Kod jest taki:

uses 
 NB30; 

type 
 TAdapterStatus = record 
  adapter_address: array [0..5] of char; 
  filler: array [1..4 * SizeOf(char) + 19 * SizeOf(Word) + 3 * SizeOf(DWORD)] of 
  Byte; 
 end; 

 THostInfo = record 
  username: PWideChar; 
  logon_domain: PWideChar; 
  oth_domains: PWideChar; 
  logon_server: PWideChar; 
 end;{record} 

function IsNetConnect: Boolean; 
begin 
 if GetSystemMetrics(SM_NETWORK) and $01 = $01 then Result := True 
 else 
  Result := False; 
end;{function} 

function AdapterToString(Adapter: TAdapterStatus): string; 
begin 
 with Adapter do Result := 
   Format('%2.2x-%2.2x-%2.2x-%2.2x-%2.2x-%2.2x', 
   [Integer(adapter_address[0]), Integer(adapter_address[1]), 
   Integer(adapter_address[2]), Integer(adapter_address[3]), 
   Integer(adapter_address[4]), Integer(adapter_address[5])]); 
end;{function} 

function GetMacAddresses(const Machine: string; 
 const Addresses: TStrings): Integer; 
const 
 NCBNAMSZ = 16;    // absolute length of a net name 
 MAX_LANA = 254;    // lana's in range 0 to MAX_LANA inclusive 
 NRC_GOODRET = $00;    // good return 
 NCBASTAT = $33;    // NCB ADAPTER STATUS 
 NCBRESET = $32;    // NCB RESET 
 NCBENUM = $37;    // NCB ENUMERATE LANA NUMBERS 
type 
 PNCB = ^TNCB; 
 TNCBPostProc = procedure(P: PNCB); 
 stdcall; 
 TNCB = record 
  ncb_command: Byte; 
  ncb_retcode: Byte; 
  ncb_lsn: Byte; 
  ncb_num: Byte; 
  ncb_buffer: PChar; 
  ncb_length: Word; 
  ncb_callname: array [0..NCBNAMSZ - 1] of char; 
  ncb_name: array [0..NCBNAMSZ - 1] of char; 
  ncb_rto: Byte; 
  ncb_sto: Byte; 
  ncb_post: TNCBPostProc; 
  ncb_lana_num: Byte; 
  ncb_cmd_cplt: Byte; 
  ncb_reserve: array [0..9] of char; 
  ncb_event: THandle; 
 end; 
 PLanaEnum = ^TLanaEnum; 
 TLanaEnum = record 
  Length: Byte; 
  lana: array [0..MAX_LANA] of Byte; 
 end; 
 ASTAT = record 
  adapt: TAdapterStatus; 
  namebuf: array [0..29] of TNameBuffer; 
 end; 
var 
 NCB: TNCB; 
 Enum: TLanaEnum; 
 I: integer; 
 Adapter: ASTAT; 
 MachineName: string; 
begin 
 Result := -1; 
 Addresses.Clear; 
 MachineName := UpperCase(Machine); 
 if MachineName = '' then  MachineName := '*'; 
 FillChar(NCB, SizeOf(NCB), #0); 
 NCB.ncb_command := NCBENUM; 
 NCB.ncb_buffer := Pointer(@Enum); 
 NCB.ncb_length := SizeOf(Enum); 
 if Word(NetBios(@NCB)) = NRC_GOODRET then 
 begin 
  Result := Enum.Length; 
  for I := 0 to Ord(Enum.Length) - 1 do 
  begin 
   FillChar(NCB, SizeOf(TNCB), #0); 
   NCB.ncb_command := NCBRESET; 
   NCB.ncb_lana_num := Enum.lana[I]; 
   if Word(NetBios(@NCB)) = NRC_GOODRET then 
   begin 
    FillChar(NCB, SizeOf(TNCB), #0); 
    NCB.ncb_command := NCBASTAT; 
    NCB.ncb_lana_num := Enum.lana[i]; 
    StrLCopy(NCB.ncb_callname, PChar(MachineName), NCBNAMSZ); 
    StrPCopy(@NCB.ncb_callname[Length(MachineName)], 
     StringOfChar(' ', NCBNAMSZ - Length(MachineName))); 
    NCB.ncb_buffer := PChar(@Adapter); 
    NCB.ncb_length := SizeOf(Adapter); 
    if Word(NetBios(@NCB)) = NRC_GOODRET then 
     Addresses.Add(AdapterToString(Adapter.adapt)); 
   end; 
  end; 
 end; 
end;{function}

Pytanie to:

Label1.Caption := IntToStr(GetMacAddresses(..., ...));

Co mam wpisać w miejsce kropek??

THX

0
Label1.Caption := IntToStr(GetMacAddresses(..., ...));

Co mam wpisać w miejsce kropek??

THX

bosh

korzystaj czasami z F1, a opłaci się

0

Wciskam te F1 i wciskam i jakoś nic mi to nie pomaga.

Jeżeli u ciebie coś mądrego pokazuje to wklej mi to tu i bedzie po kłopocie.

THX

0

OK. Już zrobiłem, ale wykorzystując plik MACAdress.pas pobrany z Internetu, skąd niepamiętam. jak ktoś jest chętny mogę go wysłać.

PAPA

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0