Który z tych dwóch jest lepszy, i łatwiejszy w użyciu.