Proxy

0

Mam listę serwerów proxy, ale nie wszystkie działają :-(
Jak sprawdzić czy np. 83.30.71.105 istnieje w sieci, ale nie poprzez zdażenia!!
Ja muszę mieć coś takiego: function IsExist(IP : String) : Boolean!!

0

Połącz się socketem z tym serwerem na danym porcie. Jak wyjdzie timeout, to serwera nie ma.

0

Przeczytaj dokładnie. Timeout wyjdzie w OnError!!

0
Function TfrmMain.CheckProxy(Const Adres:String):Boolean;
Begin
 IdHttp.ProxyParams.ProxyServer:=Copy(Adres,1,Pos(':',Adres)-1);
 IdHttp.ProxyParams.ProxyPort:=StrToInt(Copy(Adres,Pos(':',Adres)+1,Length(Adres)-Pos(':',Adres)));
 Result:=False;
 Try
  IdHttp.Get('http:/'+'/whatismyip.com');
  Result:=True;
 Except
  on Exception do;
 End;
End;

Adres w postaci: serwer:port
Na formularz trzeba położyc komponent IdHTTP i odpowiednio zadeklarować tą funkcje.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1