Zamykanie programu

0

Probuje zamknac program ktory otworzylem w moim programie, uchwyt pobieram z ShellExecute.

Jak zamknac program, np notatnik?

Zaznaczam z gory ze nie dziala closehandle i terminateprocess.
myslalem ze http://4programmers.net/view_faq.html?id=118 pomoze ale tez nie.

Jestem w XP

Pozdrawiam

0

a na www.torry.net Ty patrzyl ? ;P

0

nic nie ma.
czy ktos wie jak moznaby to zrobic, juz kombinowalem nawet z takim kodem:

var cc:Tapplication;
begin
 cc.Handle := executefile(extractfilepath(application.exename)+'notepad.exe','','',SW_SHOW);
 begin
 sleep(2000);
 cc.Terminate;
 end;

(wiem ze bez sensu:))

0

Nie wiem czy coś wniosę do tematu, ale w BCB (c++) bym to zrobił tak:

[code]SendMessage(handle, WM_CLOSE, 0, 0);[/code]

Niestety nie mam pojęcia jak to wygląda w Delphi...

PS> pisane z pamięci, więc mogłem się pomylić...

0

SendMessage(handle, WM_CLOSE, 0, 0);

W Delphi to wygląda dokładnie tak samo :)

//dopisane
Sprawdź PostQuitMessage

0

no wlasnie tego szukalem, dzieki, zaraz sprawdze

// dopisane - nie dziala sendmessage

0

Adam w kursie mówi tak:

var
 H:Thandle
Begin
 H:=FindWindow(nil,'Caption Okna do zamknięcia');
 PostMessage(H,WM_QUIT,0,0);
end;

Ale nie wiem czy na pewno zadziała

0

uchwyt pobieram z ShellExecute

A od kiedy ShellExecute zwraca uchwyt (handle) ??

Powinieneś użyć CreateProcess lub ShellExecuteEx, a następnie TerminateProcess.

0

dobra zrobilem to juz, wczesniej korzystalem z terminateprocess ale nie dzialalo, dopiero taki kodzik zadzialal:

var
 aProcessInfo: PROCESS_INFORMATION;
 aProcessSecAttr: SECURITY_ATTRIBUTES;
 aThreadSecAttr: SECURITY_ATTRIBUTES;
 aStartupInfo: STARTUPINFO;
 hProcessHandle:HWND;

function RunApp(commandLine: String): integer;
var
 n: Boolean;
begin
 with aProcessSecAttr do
 begin
  bInheritHandle := False;
  lpSecurityDescriptor := nil;
  nLength := sizeOf(aProcessSecAttr);
 end;

 with aThreadSecAttr do
 begin
  bInheritHandle := False;
  lpSecurityDescriptor := nil;
  nLength := sizeOf(aThreadSecAttr);
 end;

 with aStartupInfo do
 begin
  cb := sizeOf(aStartupInfo);
  lpReserved := nil;
  lpDesktop := nil;
  lpTitle := nil;
  dwX := 0;
  dwY := 0;
  dwXSize := 300;
  dwYSize := 300;
  dwXCountChars := 80;
  dwYCountChars := 25;
  dwFillAttribute := 0;
  dwFlags := STARTF_USESTDHANDLES;
  wShowWindow := SW_SHOWDEFAULT;
  cbReserved2 := 0;
  lpReserved2 := nil;
  hStdInput := 0;
  hStdError := 0;
  hStdOutput := 0;
 end;

 n := CreateProcess(nil, @commandLine[1], nil, nil,
           True, CREATE_NO_WINDOW + NORMAL_PRIORITY_CLASS,
           nil, nil, aStartupInfo, aProcessInfo);

 If n Then
  RunApp := aProcessInfo.hProcess
 Else
  RunApp := -1;
end;

procedure CloseProcessHandles;
begin
 terminateprocess(aProcessInfo.hThread,0);
 terminateprocess(aProcessInfo.hProcess,0);
 CloseHandle(aProcessInfo.hThread);
 CloseHandle(aProcessInfo.hProcess);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 hProcessHandle := RunApp(extractfilepath(application.exename)+'notepad.exe');
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 CloseProcessHandles;
end;

co do shellexecute, z tej funkcji wynika iz powinien zwraca handle'a:

function ExecuteFile(const FileName, Params, DefaultDir: string;
 ShowCmd: Integer): THandle;
var
 zFileName, zParams, zDir: array[0..79] of Char;
begin
 Result := ShellExecute(Application.MainForm.Handle, nil,
  StrPCopy(zFileName, FileName), StrPCopy(zParams, Params),
  StrPCopy(zDir, DefaultDir), ShowCmd);
end;

(ale zaczynam miec watpy)

dzieki wszystkim za pomoc

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1