Wyszukiwanie pliku

Odpowiedz Nowy wątek
2003-07-30 00:46
0

Witam !
Szukalem (pewno niezbyt dokladnie) ale nie znalezlem.
Chodzi mi jakas procedurke ktora wyszukuje dany plik o danym rozszerzeniu na dysku. Zdala by sie tak lub takie (moga byc dwie) ktora dziala pod win98 i winxp. ( w obydwu systemach jest co najmniej 2 uzytkownikow). Pomozcie mi trosze !!:)

Pozostało 580 znaków

2003-07-30 00:55
0

Procedura:

procedure TMainFrm.FileSearch(const PathName, FileName : string; const InDir : boolean);
var Rec : TSearchRec; 
 Path, CurFile, AllFiles : string; 
 i: integer; 
begin
Path := IncludeTrailingBackslash(PathName);
AllFiles:=FileName;
while AllFiles<>'' do begin
i:=pos(';', AllFiles); 
if i=0 then begin 
 CurFile:=Trim(AllFiles); 
 AllFiles:=''; 
end else begin 
 CurFile:=Trim(Copy(AllFiles, 1, i-1)); 
 Delete(AllFiles, 1, i); 
end; 
if FindFirst(Path + CurFile, faAnyFile - faDirectory, Rec) = 0 then 
try 
 repeat 
  ListBox1.Items.Add(Path + Rec.name); 
 until FindNext(Rec) <> 0; 
finally 
 FindClose(Rec); 
end; 
end; 

if not InDir then Exit; 

if FindFirst(Path + '*.*', faDirectory, Rec) = 0 then 
try 
repeat 
if { (Rec.Attr and faDirectory) and } (Rec.name <> '.') and (Rec.name <> '..') then 
 FileSearch(Path + Rec.name, FileName, True); 
until FindNext(Rec) <> 0; 
finally 
FindClose(Rec); 
end; 
end; 

Uzycie:

procedure TMainFrm.SzukajClick(Sender: TObject);
begin
ListBox1.Clear;
FileSearch(Edit1.Text,Edit2.Text, CheckBox1.State in [cbChecked]);
end;

Edit1 - ścieżka do katalogu
Edit2 - Maska rozszerzenia


Pozdrawiam. Karol

Pozostało 580 znaków

2003-07-30 01:13
0

Dzieki stary !!!!
Poprawilbym tylko jedno:
Zamiast : Path := IncludeTrailingBackslash(PathName);
dal bym: Path := IncludeTrailingPathDelimiter(PathName);
ale i tak dziala.

Chcialbym jeszcze wiedziec jak znalez plik nie znajac jego polozenie (nie wiem w jakim moze byc katalogu). Gdy wpisz np. C:\ i nazwa pliku tomek.txt to nic nie znajduje (chociaz plik znajduje sie w C:\test)

//Skoro jestes taki spostrzegawczy i wymagajacy STARY to radzilbym samemu szukac rozwiazan..moj przyklad to kod wyciety na zywca z helpa w Delphi - lofix

Pozostało 580 znaków

2003-07-30 01:33
0

Poniżej masz procedurę wyszukującą pliki w określonym katalogu i podkatalogach (bez rekurencji).
Nie jest ona ani zbyt elegancka, ani też zoptymalizowana, ale pisałem to ładnych parę lat temu.

FileMask - (in) maska wyszukiwania, bez katalogu, np: *.exe;
StartDir - (in) katalog, od którego ma się rozpocząć wyszukiwanie, np.: C:\WINNT;
FileList - (in, out) StringList, który zostanie wypełniony nazwami plików;
SubdirsCount - (in, optional) określa, do którego katalogu w strukturze katalogów ma się odbywać wyszukiwanie.

uses
 Windows, SysUtils, Classes,......;
.....
.....
procedure FillFileList(FileMask, StartDir: string; FileList: TStringList; SubdirsCount: byte = 20);
var
 Tmp, Tmp2: TStringList;
 DirList: TStringList;
 Last: TStringList;
 i, x, k: integer;

 function IsDirectory(SearchRec: TSearchRec): boolean;
 begin
  Result := false;
  if ((SearchRec.Attr and faDirectory) > 0) and (SearchRec.Name <> '.')
   and (SearchRec.Name <> '..') then
   Result := true;
 end;

 procedure FindDirs(StartDir: string; List: TStringList);
 var
  sr: TSearchRec;
 begin
  Tmp.Clear;
  if FindFirst(StartDir, faAnyFile, sr) = 0 then
  begin
   if IsDirectory(sr) then
   begin
    List.Add(copy(StartDir, 1, length(StartDir) - 2) + '' + sr.Name);
   end;
   while FindNext(sr) = 0 do
   begin
    if IsDirectory(sr) then
    begin
     List.Add(copy(StartDir, 1, length(StartDir) - 2) + '' + sr.Name);
    end;
   end;
   FindClose(sr);
  end;
 end;

 procedure FindFile(FileMask, StartDir: string; List: TStringList);
 var
  sr: TSearchRec;
 begin
  if FindFirst(StartDir + '' + FileMask, faAnyFile, sr) = 0 then
  begin
   if (sr.Name <> '.') and (sr.Name <> '..') and (sr.Attr and faDirectory = 0) then
    List.Add(StartDir + '' + sr.Name);
   while FindNext(sr) = 0 do
   begin
    if (sr.Name <> '.') and (sr.Name <> '..') and (sr.Attr and faDirectory = 0) then
     List.Add(StartDir + '' + sr.Name);
   end;
   FindClose(sr);
  end;
 end;

 //--------------------S T A R T--------------------------------
begin
 Tmp := TStringList.Create;
 Tmp2 := TStringList.Create;
 Last := TStringList.Create;
 DirList := TStringList.Create;
 try
  try
   if StartDir[length(StartDir)] = '' then
    StartDir := copy(StartDir, 1, length(StartDir) - 1);
   DirList.Add(StartDir);

   if SubdirsCount > 0 then
   begin
    StartDir := StartDir + '\*';
    FindDirs(StartDir, Tmp);
   end;

   for k := 0 to Tmp.Count - 1 do
   begin
    DirList.Add(Tmp.Strings[k]);
    Last.Add(Tmp.Strings[k]);
   end;

   for i := 1 to SubdirsCount - 1 do
   begin
    for x := 0 to Last.Count - 1 do
    begin
     StartDir := Last.Strings[x] + '\*';
     FindDirs(StartDir, Tmp);
     for k := 0 to Tmp.Count - 1 do
     begin
      DirList.Add(Tmp.Strings[k]);
      Tmp2.Add(Tmp.Strings[k]);
     end;
    end; //for x
    Last.Clear;
    for k := 0 to Tmp2.Count - 1 do
     Last.Add(Tmp2.Strings[k]);
    Tmp2.Clear;
   end;

  finally
   DirList.Sort;
   Tmp.Free;
   Tmp2.Free;
   Last.Free;
  end;

  Tmp := TStringList.Create;
  try
   for i := 0 to DirList.Count - 1 do
   begin
    Tmp.Clear;
    FindFile(FileMask, DirList.Strings[i], Tmp);
    for k := 0 to Tmp.Count - 1 do
     FileList.Add(Tmp.Strings[k]);
   end;
  finally
   Tmp.Free;
  end;

 finally DirList.Free;
 end;
end;

Pozostało 580 znaków

2003-07-30 01:53
0

<font color="red"><font color="black">//Skoro jestes taki spostrzegawczy i wymagajacy STARY to radzilbym samemu szukac rozwiazan..moj przyklad to kod wyciety na zywca z helpa w Delphi - lofix</span></span>

Spokojnie lofix nie denerwuj sie. Ja spostrzegwaczy ? hehe poprostu staram sie analizowac kazda procedure od poczatku do konca (tak sie ucze). W kazdym razie dzieki za ta procedurka.

A propo procedur to dzieki Jack postaram sie jakos zoptymalizowac i zmniejszyc tego dinozaura :)) Wielkie dzieki na pewno mi sie ta i procedurka lofixa przyda. DZieki !

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0