wyszukiwanie pliku

0

Witaj grupo!
Mam ostatnoi problem :|
Chce zrobic cos takiego:
Mam sobie program, ktory bedzie mi szukal na dysku pliku. Nie wiem w jakim jest katalogu tylko wiem ze jest na dysku C:
Szukalem odpowiednich procedur do takiej operacji ale nie znalazlem ;(

Wspomoze mnie ktos ?--pozdrawiam

Saros Shadow Follower

0

function Szukaj(Czego, Gdzie: String): String;
var
tmp, temp: string;
n: Integer;
Katalogi: TStringList;

function FindIt(Dir, Maska: String; Rodzaj: Integer) : TStringList;
var
Found : Integer;
SR: TSearchRec;
begin
Result := TStringList.Create;
try
if Dir[Length(Dir)]&lt&gt '\' then Dir:= Dir + '\';
Found := FindFirst(Dir + Maska, Rodzaj, SR);
while ( Found = 0 ) do
begin
if (SR.Name &lt&gt '.') and (SR.Name &lt&gt '..') then
Result.Add(Dir + SR.Name);
Found := FindNext(SR);
end;
finally
FindClose(SR);
end;
end;

begin
Katalogi:=TStringList.Create;
tmp:=FindIt(Gdzie,Czego,faAnyFile).Text;
Katalogi.Text:=FindIt(Gdzie,'.',faAnyFile and faDirectory).Text;
for n:=0 to Katalogi.Count-1 do
begin
if DirectoryExists(Katalogi.Strings[n]) then
begin
temp:=Szukaj(Czego,Katalogi.Strings[n]);
if temp&lt&gt'' then tmp:=tmp+#13+temp;
end;
end;
Katalogi.Free;
Result:=tmp
end;

//przykladowe uzycie
ListBox1.Lines.Text:=Szukaj('*.bmp','C:\Windows');

--sys:&gt logout....

0

Na tej stronie w dziale Gotowce, Algorytmy, Kody zrodlowe i Delphi. ;)
--Pozdrawiam!
Adam Boduch
www.4programmers.net

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1