Otwórz plik Avi?

0

Jak zrobić cos takiego aby po kliknieciu na otwórz w menu był otwierany film w pełnym ekranie?.I jak wczytac napisy z folderu w którym znajduje sie film?. [cya].Sterowanie za pomocą komponentu MediaPlayer

0

Coś mi się wydaje że, będą z tobą kłopoty.

zajrzyj do FAQ tam znajdziesz:
Co zrobić, aby film wyświetlał się np. na komponencie Panel?
http://4programmers.net/view_faq.php?id=134

a w gotowcach
Napisy do filmów
http://4programmers.net/view.php?id=62

ale jeśli o mnie chodzi to limit odnośników do innych działów tego forum wyczerpałeś.

0

Dzieki ci o jasnie wielki...programisto!!!!

0

we wlasciwosciach mediaplayera zmien DISPLAY (chba) na PANEL1

0

O wielki mikerpilu to jest do D**y!!.Niewiem dlaczego ale sie bład wywyal!!.
A co do otwarcia plików avi to chciałem tylko funkcje:
procedure TMainForm.FileOpen1Execute(Sender: TObject);
begin
if OpenDialog.Execute then
CreateAVIChild(OpenDialog.FileName);
end;

0

Zniechęcasz ludzi do pomocy :-/

0

O wielki mikerpilu to jest do D**y!!.Niewiem dlaczego ale sie bład wywyal!!.
A co do otwarcia plików avi to chciałem tylko funkcje:
procedure TMainForm.FileOpen1Execute(Sender: TObject);
begin
if OpenDialog.Execute then
CreateAVIChild(OpenDialog.FileName);
end;

No widzisz i po co d**e zawracasz. [cygaro]
Natomiast jesli chodzi o tekst, to niestety samo wklejenie kodu nie wystarczy,
a poza tym jest kilka formatów plików z tekstami do filmów, więc trzeba kodzik dopasować do formatu który obsługujesz.
iTime := StrToTime(Copy(FText[i], 1, 8)); // tu musisz dopasować.
iString := Copy(FText[i], 10, Length(FText[i]) - 8); // i tu też

0

type
TVideoText = class(TThread)
private
FText : TStringList;
protected
procedure Execute; override;
public
constructor Create(VideoText : string);
destructor Destroy; override;
function ShowText(Time: TTime) : string; virtual;
end;
function TVideoText.ShowText(Time: TTime): string;
var
I : Integer;
iTime : TTime;
iString : string;
begin
Result := '';
for I := 0 to FText.Count -1 do
begin
iTime := StrToTime(Copy(FText[i], 1, 8));
iString := Copy(FText[i], 10, Length(FText[i]) - 8);
zmiennej tekst
if iTime = Time then Result := iString;
end;
end;
unit VideoTxt;
interface
uses Windows, Classes, ExtCtrls, SysUtils, Controls;
const TimeOut = 5;
type
TVideoText = class(TThread)
private
FText : TStringList;
protected
procedure Execute; override;
public
constructor Create(VideoText : string);
destructor Destroy; override;
function ShowText(Time: TTime) : string; virtual;
end;
constructor TVideoText.Create(VideoText : string);
begin
inherited Create(FALSE);
FText := TStringList.Create;
FText.LoadFromFile(VideoText);
end;
destructor TVideoText.Destroy;
begin
FText.Free;
inherited Destroy;
end;
procedure TVideoText.Execute;
begin
end;
function TVideoText.ShowText(Time: TTime): string;
var
I : Integer;
iTime : TTime;
iString : string;
begin
Result := '';
for I := 0 to FText.Count -1 do
begin
iTime := StrToTime(Copy(FText[i], 1, 8));
iString := Copy(FText[i], 10, Length(FText[i]) - 8);
if iTime = Time then Result := iString;
end;
end;
end.
function TMainForm.Convert(Time: Integer): TTime;
var
MSec : Integer;
Sec, Min, Hour : Word;
begin
MSec := Time;
Min := MSec div 60;
Hour := Min div 60;
Sec := MSec - (Min * 60);
if Min > 60 then
Min := Min - 60;

Result := EncodeTime(Hour, Min, Sec, 0);
end;

I po kłopocie!!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1