Dodanie rekordu do bazy w którym jedno z pól to aktualny autoincrement

0

Cześć,

chcę dodać do bazy Microsoft SQL Server rekord (FireDAC). Baza posiada pole ID z auto inkrementacją.
Chciałbym aby dodając rekord w jednym z pól wpisać od razu tą wartość auto inkrementacji.

Dodawanie rekordu (wersja oczywiście mocno uproszczona ale pokazuje mój problem):

try
 with frmDM.qryTemp, SQL do
  begin
   frmDM.trnTransaction.StartTransaction;
   Close;
   Clear;
   Add('INSERT INTO Grupy (Skrot, Nazwa, NIP)');
   Add('VALUES (:Skrot, :Nazwa, :NIP)');
   if edtSkrot.Text = '' then
    ParamByName('Skrot').AsString := IntToStr('wartość auto inkrementacji); // tutaj mam problem
   else
    ParamByName('Skrot').AsString := Trim(edtSkrot.Text);
   ParamByName('Nazwa').AsString := Trim(edtNazwa.Text);
   ParamByName('NIP').AsString := edtNIP.Text;
   ExecSQL;
   frmDM.trnTransaction.Commit;
  end;

 with frmDM.qryTemp, SQL do // tutaj sobie odczytuję wartość auto inkrementacji dla późniejszych potrzeb, ale to już po ptakach
 begin
   Close;
   Clear;
   Add('SELECT @@IDENTITY');
   Open;
   First;
   rekord := frmDM.qryTemp.Fields[0].AsInteger;
  end;

except
 frmDM.trnTransaction.Rollback;
end;

Znacie jakiś sposób żeby poznać wartość auto inkrementacji przed użyciem jej? No i musi to być odporne na pracę wielostanowiskową.

1

Więc w którym wierszu powyższego kodu potrzebujesz znać Id przyszłego rekordu?

2

Nie wiem czy w FireDAC to przejdzie ale w SDAC działa:

try
 with frmDM.qryTemp, SQL do
 begin
  frmDM.trnTransaction.StartTransaction;
  Close;
  Clear;
  Add(' declare @id numeric ');
  Add(' INSERT INTO Grupy (Skrot, Nazwa, NIP) ');
  Add(' VALUES (:Skrot, :Nazwa, :NIP) ');
  Add(' select @id=scope_identity() ');
  Add(' if :Skrot='''' ' ); //jeżeli skrót jest pusty
  Add(' update Grupy set Skrot=convert(varchar(20), @id) where [email protected] '); //to ustaw id
  Add(' select @id id ');
  ParamByName('Skrot').AsString := Trim(edtSkrot.Text);
  ParamByName('Nazwa').AsString := Trim(edtNazwa.Text);
  ParamByName('NIP').AsString := edtNIP.Text;
  Open;
  rekord := frmDM.qryTemp.FieldByName('id').AsInteger;
  Close;
  frmDM.trnTransaction.Commit;
 end;
except
 frmDM.trnTransaction.Rollback;
end;
0
robertz68 napisał(a):

Cześć,

chcę dodać do bazy Microsoft SQL Server rekord (FireDAC). Baza posiada pole ID z auto inkrementacją.

Identity czy sekwencja?
Bo to różnica.
Dla identity możesz to odczytać jak Ci pokazano, ale PO wygenerowaniu wartości ID.
Dla sekwencji wartość można sobie pobrać w dowolnym momencie.

A poza tym tak już jest jak się nie zna narzędzi z których się korzysta:
https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/en/Auto-Incremental_Fields_(FireDAC\

Chciałbym aby dodając rekord w jednym z pól wpisać od razu tą wartość auto inkrementacji.

Dodawanie rekordu (wersja oczywiście mocno uproszczona ale pokazuje mój problem):

Widzę konstrukcję with i to jeszcze wielokryterialną i już dalej nie czytam....

Znacie jakiś sposób żeby poznać wartość auto inkrementacji przed użyciem jej? No i musi to być odporne na pracę wielostanowiskową.

Znacie kilka.
A FireDAC załatwia temat prawie sam (również dla master-detail), trzeba go tylko użyć zgodnie z wymaganiem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1