Jak uzyskać numer tygodnia w PascalScript?

Odpowiedz Nowy wątek
2019-05-06 13:00
m4s
0

Witam

Niestety w obecnym środowisku nie mam funkcji WeekOfTheYear.

Czy któryś z forumowiczów ma kod jak tą funkcję uzyskać?

Dziękuje

edytowany 3x, ostatnio: furious programming, 2019-05-06 20:23

Pozostało 580 znaków

2019-05-06 13:16
1

Algorytm:
http://www.proesite.com/timex/wkcalc.htm

Kod w C++:
https://www.programmingalgori[...]thm/week-of-year?lang=C%2B%2B


Szacuje się, że w Polsce brakuje 50 tys. programistów

Pozostało 580 znaków

2019-05-06 13:21
m4s
0

Potrzebuję kodu do PascalScript , to pierwsze podejdzie?

Pozostało 580 znaków

2019-05-06 14:53
0
m4s napisał(a):

Potrzebuję kodu do PascalScript , to pierwsze podejdzie?

Musisz zaimplementować. Ew. czekać na kogoś kto zna PascalScript.


Szacuje się, że w Polsce brakuje 50 tys. programistów

Pozostało 580 znaków

2019-05-06 15:41
0

@m4s: kolega @vpiotr podał Ci link do implementacji w C++, więc bez problemu możesz sobie sam napisać taki kod w PascalScript. Nie ma w tym przykładzie żadnych skomplikowanych konstrukcji, stąd nie powinieneś mieć z tym żadnego problemu.


Pozostało 580 znaków

2019-05-06 16:59
1

Przeportowałem kod z tego artykułu na Free Pascala i zdaje się działać prawidłowo – przynajmniej dla podanej w artykule przykładowej daty. Trzeba by sprawdzić działanie na konkretnym zbiorze danych wejściowych, aby mieć pewność co do poprawności wyników.


Jest kilka różnic, jesli o implementację chodzi:

 • część warunków można było skrócić za pomocą prostych operacji arytmetycznych – wykorzystałem Ord,
 • operator warunkowy zaimplementowałem w postaci funkcji IfThen z modułu Math,
 • do porównywania dat skorzystałem z funkcji CompareValue z modułu Math,
 • część zmiennych i instrukcji nie była potrzebna, więc je usunąłem.

Zestaw typów danych i funkcji:

{$MODE OBJFPC}{$LONGSTRINGS ON}{$MODESWITCH ADVANCEDRECORDS}

uses
 Math;

type
 TDayOfWeek = (Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday);

type
 TDate = record
 public
  Year: Integer;
  Month: Integer;
  Day: Integer;
 public
  constructor Create(AYear, AMonth, ADay: Integer);
 end;

 constructor TDate.Create(AYear, AMonth, ADay: Integer);
 begin
  Year := AYear;
  Month := AMonth;
  Day := ADay;
 end;

 function IsLeapYear(AYear: Integer): Boolean;
 begin
  Result := (AYear mod 4 = 0) and ((AYear mod 100 <> 0) or (AYear mod 400 = 0));
 end;

 function DaysInMonth(AYear, AMonth: Integer): Integer;
 begin
  if AMonth = 2 then
   Result := 28 + Ord(IsLeapYear(AYear))
  else
   Result := 30 + Ord(AMonth in [4, 6, 9, 11]);
 end;

 function DateToDays(ADate: TDate): Integer;
 begin
  Result := ADate.Year * 365 + Ord(IsLeapYear(ADate.Year)) + DaysInMonth(ADate.Year, ADate.Month) + ADate.Day;
 end;

 function CompareDate(ADateA, ADateB: TDate): TValueRelationship;
 begin
  Result := Math.CompareValue(DateToDays(ADateA), DateToDays(ADateB));
 end;

 function GetDayOfWeek(AYear, AMonth, ADay: Integer): TDayOfWeek;
 const
  MONTH_TABLE: array [0 .. 11] of Integer = (0, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 1, 4, 6, 2, 4);
 var
  Year, Day: Integer;
 begin
  Year := AYear - Ord(AMonth < 3);
  Day := (Year + Year div 4 - Year div 100 + Year div 400 + MONTH_TABLE[AMonth - 1] + ADay) mod 7;

  Result := TDayOfWeek(Day);
 end;

 function GetISODayOfWeek(AYear, AMonth, ADay: Integer): Integer;
 begin
  Result := Ord(GetDayOfWeek(AYear, AMonth, ADay));
  Result += Ord(Result = 0) * 7;
 end;

 function GetWeekOne(AYear: Integer): TDate;
 var
  ISODay, ExtraDays: Integer;
 begin
  Result := TDate.Create(AYear, 1, 4);

  ISODay := GetISODayOfWeek(AYear, 1, 4);
  ExtraDays := 1 - ISODay;

  if ExtraDays < 0 then
  begin
   ExtraDays := -ExtraDays;

   Result.Year -= Ord(ExtraDays > 4);
   Result.Month := IfThen(ExtraDays > 4, 12, 1);
   Result.Day := IfThen(ExtraDays > 4, 31 - (ExtraDays - 4), Result.Day - (ExtraDays - 4));
  end
  else
   Result.Day += ExtraDays;
 end;

 function GetWeekOfYear(ADate: TDate): Integer;
 var
  WeekOne: TDate;
 begin
  if CompareDate(ADate, TDate.Create(ADate.Year, 12, 29)) <> LessThanValue then
  begin
   WeekOne := GetWeekOne(ADate.Year + 1);

   if CompareDate(ADate, WeekOne) = LessThanValue then
    WeekOne := GetWeekOne(ADate.Year)
  end
  else
  begin
   WeekOne := GetWeekOne(ADate.Year);

   if CompareDate(ADate, WeekOne) = LessThanValue then
    WeekOne := GetWeekOne(ADate.Year - 1)
  end;

  Result := (DateToDays(ADate) - DateToDays(WeekOne)) div 7 + 1;
 end;

Oraz przykład wywołania:

Write('Week number: ', GetWeekOfYear(TDate.Create(2015, 12, 5)));

Niestety ScriptPascal jest mi obcy – nigdy go nie używałem, nie wiem na co konkretnie ten dialekt pozwala i co zawiera jego biblioteka standardowa. Dlatego też traktuj ten kod jako podstawę i jeśli nie da się tego kodu bezpośrednio użyć w Twoim projekcie to pomyślimy nad jego przystosowaniem do używanego przez Ciebie dialektu.


edytowany 8x, ostatnio: furious programming, 2019-05-06 17:09

Pozostało 580 znaków

2019-05-07 12:31
m4s
0

Dzięki za poświęcony czas i chęci.

Próbowałem wkleić ten kod ale bolało go brak ;

W załączniku obrazek z listą funkcji czasu do wykorzystania w moim środowisku

edytowany 1x, ostatnio: m4s, 2019-05-07 12:31

Pozostało 580 znaków

2019-05-07 14:58
3

Programowanie nie polega na przeklejaniu przykładów z internetów. Musisz czasem sam coś napisać...

Zgadza się, nieraz przeklejałem albo modyfikowałem pod siebie, wiem ile pracy trzeba w to włożyć. Po Pascalu poruszam się jak ślepiec we mgle, jak ogarnę pilniejsze czasowo sprawy to przysiądę do tego kodu. - m4s 2019-05-08 09:38

Pozostało 580 znaków

2019-05-07 17:52
1

@m4s: jeśli datę reprezentuje wbudowany typ TDate lub TDateTime, który standardowo jest po prostu liczbą zmiennoprzecinkową typu Double, to cały mój kod musisz zmodyfikować. Kod który podałem korzysta z rekordu do opisu daty, w którym rok, miesiąc i dzień są osobnymi liczbami całkowitymi.

Aby to zrobić, wystarczy po prostu usunąć ten typ TDate (ten rekord), zamienić go na wbudowany typ do przechowywania dat, a następnie wszystkie funkcje zmodyfikować. Najpierw wyciągnąć numer roku, miesiąca i dnia z daty za pomocą funkcji DecodeDate (lub YearOf, MonthOf i DayOf jeśli potrzeba jendego-dwóch składowych) i wtedy uzyskane wartości wykorzystać do obliczeń. Jeśli funkcja ma zwracać TDate to na koniec należy użyć funkcji EncodeDate.

5 minut roboty.


edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2019-05-08 15:48
Po Pascalu poruszam się jak ślepiec we mgle, jak ogarnę pilniejsze czasowo sprawy to przysiądę do tego kodu. - m4s 2019-05-08 09:39
Na razie wyciągnąłem numer miesiąca i pomnożyłem go przez 4 (ilość tygodni) - to na razie wystarcza - mniej klikania. - m4s 2019-05-08 10:56

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0