Zamknij IE

0

Otwieram Internet Explorera poniższym kodem :

ShellExecute(Handle, 'open', 'about:blank', nil, nil, SW_SHOWMAXIMIZED);

Interesuje mnie jak po naciśnięciu buttona na formie sprawdzić czy okno przeglądarki zostało zamknięte, a jeśli nie to je wtedy zamknąć.

0

Skorzystaj z OLE (Microsoft Internet Controls: TInternetExplorer). Tam będziesz miał pełną kontrolę nad oknem przeglądarki.

0

var
Tekst : THandle;

Tekst := FindWindow(nil, PChar('about:blank - Microsoft Internet Explorer'));
PostMessage(Tekst, WM_CLOSE, 0, 0 );

Jeśli nie znajdzie tego okna to nie bedzie wyświetlał żadnych błędów - możesz spokojnie tego kodu używać :P

0

a jeśli juz nie bedzie to strona "about blank" tylko jakas wybrana przez użytkownika ? Jak wtedy to zamknąć, jeśli nie znamy tytułu okna ?

0

Najbardziej to interesowałoby mnie po kliknięciu na przycisk zamknięcie wszystkich okien przeglądarki. Jest to możliwe... ?

0

Zrób pętle:

Repeat
Handle:=FindWindow('IEFrame',Nil);
SendMessage(Handle,WM_CLOSE,0,0);
Until Handle=0;

Ostrzegam, że program może się zapętlić jeżeli jakieś okno nie zostanie zamkniętę, więc licz sobie np. jeżeli 100 razy była wykonywana pętla top żeby zakończyło ją.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1