Jak powiązać RadioGroup z Memo

Odpowiedz Nowy wątek
2017-03-06 21:55

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam duży problem z konwersją kodu z C++ do Delphi. Delphi uczę się od podstaw. Mam dokładnie taką samą swoją sytuację z jak z wątku: https://4programmers.net/Forum/C_i_C++/234123-jak_powiazac_radiogroup_z_memo?p=1036179#id1036179.

W C++ mam:

void __fastcall TForm1::ComboBox1Select(TObject *Sender)
{
    if (ComboBox1->Text == "A1")
    {
        String sFileName1 = ExtractFilePath(ParamStr(0)) + "dat\\a1pik.dat";
        String sFileName2 = ExtractFilePath(ParamStr(0)) + "dat\\uwagia1.dat";

        if(!FileExists)
        {
            Application->MessageBox(("Nie odnaleziono pliku '" + ExtractFilePath(ParamStr(0)) + "dat\\a1pik.dat'!").c_str(), "Uwaga! Brak pliku", MB_OK | MB_ICONSTOP);
            RadioGroup1->Items->Clear();
            powiat->Caption = "Nie wybrano żadnej opcji...";
            Memo1->Clear();
            return;
        }

        Lista->Clear();
        Lista->LoadFromFile(sFileName1);

        RadioGroup1->Visible = true;
        RadioGroup1->Items->Clear();
        powiat->Caption = "Nie wybrano żadnej opcji...";
        Memo1->Clear();

        for(int i = 0; i < Lista->Count; i++)
        {
            RadioGroup1->Items->Add(Lista->Names[i]);
        }

Dalej dla RadioGroup1Click():

Memo1->Clear();
Memo1->Lines->Append(Lista->Values[Lista->Names[RadioGroup1->ItemIndex]]);

I w pliku .h deklarację:

private:  // User declarations
    THashedStringList *Lista;

W Delphi dodałem zmienne:

var
 Form1: TForm1;
 lista_drog: TStringList;
 liczba_drog: Integer; 
procedure TForm1.ComboBox1Select(Sender: TObject);
begin

   if (ComboBox1.Text = 'A1') then
   begin
     lista_drog := TStringList.Create;
     if FileExists('dat\a1pik.dat') then
     begin
        lista_drog.LoadFromFile('dat\a1pik.dat');
        RadioGroup1.Visible := true;
        RadioGroup1.Items.Clear;

        for liczba_drog := 0 to lista_drog.Count-1 do
        begin
          RadioGroup1.Items.Add(lista_drog.Names[liczba_drog]);
        end
     end
     else
       begin
          MessageDlg('Nie odnaleziono pliku: ' + ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'dat\a1pik.dat' + '.' , mtError, [mbOk], 0 );
          RadioGroup1.Items.Clear;
          powiat.Caption := 'Nie wybrano żadnej opcji...';
          Memo1.Clear;
       end
     end;
   lista_drog.Free;
   end; 

Do RadioClicka nawet nie doszedłem.

Jednak nie otrzymuję takie samego efektu jak w C++. Czy możecie mi jakoś pomóc. Chodzi o wczytanie pliku do zmiennej StringList i później pobranie wartości Names do RadioBox przy sprawdzeniu warunków istnieja pliku.

Pozostało 580 znaków

2017-03-06 22:08
Moderator Delphi/Pascal

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 2 minuty temu

Lokalizacja: Tuchów

0
for liczba_drog := 0 to lista_drog.Count-1 do
begin
 RadioGroup1.Items.Add(lista_drog.Names[liczba_drog]);
end;

Szybciej jest zrobić tak:

RadioGroup1.Items.Assign(lista_drog);

A tak w ogóle to nie rozumiem czego nie rozumiesz - zadaj jakieś konkretne pytanie. I wywal te zmienne globalne, bo nie muszą być globalne. Nazwij je sensownie i zrób z nich prywatne pola klasy formularza - będzie nieco lepiej.


edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2017-03-06 22:10

Pozostało 580 znaków

2017-03-06 22:33

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Mam plik z danymi typu:

264,801 - 270,529 km=Powiat Łęczycki
270,529 - 271,476 km=Powiat Łowicki
271,476 - 273,697 km=Powiat Łęczycki

I chciałbym pierwsze wartości umieścić w RadioGroup, następnie po kliknięciu danej wartości w RadioGroup miałaby się wyświetlić drug wartość w Memo. To po pierwsze ;)

A po drugie: tak jak wspomniałem uczę się Delphi i się zakręciłem z tyloma end'ami ;)

   if (ComboBox1.Text = 'A1') then
   begin
     lista_drog := TStringList.Create;
     if FileExists('dat\a1pik.dat') then
     begin
        lista_drog.LoadFromFile('dat\a1pik.dat');
        RadioGroup1.Visible := true;
        RadioGroup1.Items.Clear;

        for liczba_drog := 0 to lista_drog.Count-1 do
        begin
          RadioGroup1.Items.Add(lista_drog.Names[liczba_drog]);
        end
     end
     else
       begin
          MessageDlg('Nie odnaleziono pliku: ' + ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'dat\a1pik.dat' + '.' , mtError, [mbOk], 0 );
          RadioGroup1.Items.Clear;
          powiat.Caption := 'Nie wybrano żadnej opcji...';
          Memo1.Clear;
       end;

   lista_drog.Free;
   end;

end;

Czy możecie zerknąć czy składnia jest dobra? :) Działać działa, ale chciałbym pisać dobrze.

edytowany 3x, ostatnio: furious programming, 2017-03-06 22:44

Pozostało 580 znaków

2017-03-06 22:47
Moderator Delphi/Pascal

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 2 minuty temu

Lokalizacja: Tuchów

1

I chciałbym pierwsze wartości umieścić w RadioGroup, następnie po kliknięciu danej wartości w RadioGroup miałaby się wyświetlić drug wartość w Memo.

A które to są pierwsze wartości, a które te drugie? Opisz problem szczegółowo, tak aby nie tracić czasu na domyślanie się.

A po drugie: tak jak wspomniałem uczę się Delphi i się zakręciłem z tyloma end'ami ;)

Bloki begin end masz akurat dobrze, choć ten end zamykający ciało pętli powinien być zakończony średnikiem.


edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2017-03-06 22:47

Pozostało 580 znaków

2017-03-06 23:02

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Dziękuję za pomoc z drugim :) Już poprawiam.

W pliku mam taką linijkę: "264,801 - 270,529 km=Powiat Łęczycki"

I teraz chciałbym zgodnie (Przykłąd: http://www.delphibasics.co.uk/RTL.asp?Name=tstringlist) wykorzystać cechy StringList i jego Names w moim przypadku "264,801 - 270,529 km" dać do RadioGroup a dalszą część czyli Values wrzucić do Memo, przy założeniu, że Values w Memo wyświetli się dopiero po kliknięciu odpowiedniego Names w RadioGroup.

Przepraszam jeśli namotałem w opisie :)

P.s. Jest jeszcze DelimitedText, Delimiter and QuoteChar przy StringList.

edytowany 2x, ostatnio: Slowik86, 2017-03-06 23:03

Pozostało 580 znaków

2017-03-07 06:52
Moderator Delphi/Pascal

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 2 minuty temu

Lokalizacja: Tuchów

1

Jeśli chcesz korzystać z par name/value to do określenia znaku separatora służy właściwość NameValueSeparator. Przykład użycia niżej:

uses
 Classes;
var
 List: TStringList;
 ItemIdx: Integer;
 Name, Value: String;
begin
 List := TStringList.Create();
 try
  List.Add('264,801 - 270,529 km=Powiat Łęczycki');
  List.Add('270,529 - 271,476 km=Powiat Łowicki');
  List.Add('271,476 - 273,697 km=Powiat Łęczycki');

  List.NameValueSeparator := '=';

  for ItemIdx := 0 to List.Count - 1 do
  begin
   Name := List.Names[ItemIdx];
   Value := List.Values[Name];

   WriteLn('Name: "', Name, '" | Value: "', Value, '"');
  end;
 finally
  List.Free();
 end;
end.

Zawartość konsoli po wykonaniu:

Name: "264,801 - 270,529 km" | Value: "Powiat Łęczycki"
Name: "270,529 - 271,476 km" | Value: "Powiat Łowicki"
Name: "271,476 - 273,697 km" | Value: "Powiat Łęczycki"

Czyli działa prawidłowo - możesz to sprawdzić tutaj.


edytowany 3x, ostatnio: furious programming, 2017-03-07 08:00

Pozostało 580 znaków

2017-03-07 17:07

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Próbuję zrobić jak Ty mówisz mając tylko RadioGroup i Label na formie:

var
 Form1: TForm1;
 List: TStringList;
 ItemIdx: Integer;
 Name, Value: String;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 List := TStringList.Create();
 List.LoadFromFile('a1pik.dat');
 List.NameValueSeparator := '=';

 for ItemIdx := 0 to List.Count - 1 do
  begin
   Name := List.Names[ItemIdx];
   Value := List.Values[Name];

   end;
 RadioGroup1.Items.Add(Name);
  end;

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption := Value;
end;

end. 

Jednak wyskakuje błąd w Lazarusie typu: "230,418 km" is not a valid component name :(

Pozostało 580 znaków

2017-03-07 17:20
Moderator Delphi/Pascal

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 2 minuty temu

Lokalizacja: Tuchów

1

Sformatuj ten kod porządnie, bo wcięcia są rozjechane. Ten kod nie jest prawidłowy, dlatego że dodawanie pozycji do grupy masz poza pętlą. Poza tym, Ty nie wiesz czym są zmienne lokalne, że wszystko wszucasz do globali?

Błąd natomiast istnieje w tej linijce:

Name := List.Names[ItemIdx];

W tym kontekście Name to właściwość formularza, a nie zmienna lokalna, więc zmień nazwę swojej zmiennej, tak aby nie występowała kolizja. Aby sobie ułatwić pisanie, zmienne lokalne możesz poprzedzać prefiksem L.

type
 TMainForm = class(TForm)
 {..}
 private
  FList: TStringList;
 end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 LName, LValue: String;
 LIndex: Integer;
begin
 FList := TStringList.Create();
 FList.LoadFromFile('a1pik.dat');
 FList.NameValueSeparator := '=';

 for LIndex := 0 to FList.Count - 1 do
 begin
  LName := List.Names[LIndex];
  LValue := List.Values[LName];

  RadioGroup1.Items.Add(LName);
 end;
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 FList.Free();
end;

Pozostało 580 znaków

2017-03-07 17:44

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Poprawiłem w tym miejscu:

LName := FList.Names[LIndex];
LValue := FList.Values[LName];

Dalej jednak męcze się z błędem w RadioGroup1Click:

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject);
begin
 //Label1.Caption := LValue;
 //Label1.Caption := FList.Values[RadioGroup1.ItemIndex];
end; 

Próbuję dalej z tym Labelem, ale błędy są typu:

unit1.pas(55,21) Error: Identifier not found "LValue"
unit1.pas(56,55) Error: Incompatible type for arg no. 1: Got "LongInt", expected "AnsiString"
edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2017-03-07 17:49

Pozostało 580 znaków

2017-03-07 17:48
Moderator Delphi/Pascal

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 2 minuty temu

Lokalizacja: Tuchów

Zmienna LValue - jak prefiks wskazuje - jest zmienną lokalną, więc nie masz do niej dostępu spoza zdarzenia OnCreate... A nawet gdybyś miał to ta zmienna zawierałaby nie wiadomo co (i dlatego właśnie jest lokalną), więc zapomnij o niej.

Label1.Caption := FList.Values[RadioGroup1.Items[RadioGroup1.ItemIndex]];

edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2017-03-07 17:50

Pozostało 580 znaków

2017-03-07 17:51

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Działa :)

Label1.Caption := FList.Values[FList.Names[RadioGroup1.ItemIndex]]; 

Dzięki twojej pomocy o poradzie o oznaczaniu zrobiłem tak:

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  RadioGroup1: TRadioGroup;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure RadioGroup1Click(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
  FList: TStringList;
 public
  { public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 LIndex: Integer;
begin
 FList := TStringList.Create();
 FList.LoadFromFile('a1pik.dat');
 FList.NameValueSeparator := '=';

 for LIndex := 0 to FList.Count - 1 do
 begin
  RadioGroup1.Items.Add(FList.Names[LIndex]);
 end;
end;

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption := FList.Values[FList.Names[RadioGroup1.ItemIndex]];
end;

end.

Skorzystałem z globalnej, gdyż jeszcze dalej będę ją używał :) Ale dziękuję serdecznie za naprowadzenie i wszelką pomoc dla tumana - mnie :)

edytowany 3x, ostatnio: Slowik86, 2017-03-07 17:55
Z niczego globalnego nie skorzystałeś w klasach nie ma zmiennych globalnych a tak zadeklarowana zmienna FList jest zmienna prywatną (czyli widoczną przy odwołaniach do klasy i to tylko w module w którym klasa jest zadeklarowana). - kAzek 2017-03-07 19:08

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0