DBGrid i automatyczny Edit podświetlonej komórki

0

Witam!
Proszę o wskazówkę jak uzyskać efekt edycji podświetlonej komórki w dbgrid, po jej wybraniu bez względu czy user ustawił na niej kursor myszki czy komórka jest zaznaczona poprzez przyciski kursora. Po prostu musi wykonać się jakby w tle wcisnięcie F2. Próbuje to uzyskać poprzez: dbgrid1.EditorMode:=true; - niestety nie jest to rozwiązanie.

Dziękuje za podpowiedz i pozdrawiam serdecznie
Piotr

ps. próbowałem również:

 if (dataCol=3) and ( State = [gdSelected,gdFocused] )
  then
    PostMessage (Handle, WM_KEYUP, VK_F2, 0);

 
procedure TFAPQP.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect;
 DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState);
 var
  grid : TDBGrid;
  row : integer;
 begin
  grid := sender as TDBGrid;

  if (dataCol=2) and ( State = [gdSelected] )
  then
  dbgrid1.EditorMode:=true;


  row := grid.DataSource.DataSet.RecNo;
  grid.ReadOnly:=false;

  if grid.dataSource.DataSet.FieldByName('Resp_dep').AsString='HEAD'
   then grid.Canvas.Brush.Color := clSilver;
   //grid.Canvas.Brush.Color := clDkGray;

  //nie zamkniesz finish gdy OPEN Check_List

 if (Column.FieldName='Finish_Actual')
 and (grid.dataSource.DataSet.FieldByName('Finish_actual').AsString='')
 and (grid.dataSource.DataSet.FieldByName('Check_List').AsString='OPEN')
   then
   begin
    grid.Canvas.Brush.Color := clSilver;
    grid.ReadOnly:=true;
   end;
  //
  if grid.dataSource.DataSet.FieldByName('Stat').AsString='OVERDUE'
   then grid.Canvas.Brush.Color := TColor($9370DB);
  //
  if grid.dataSource.DataSet.FieldByName('Stat').AsString='SOONOVER'
   then grid.Canvas.Brush.Color := clyellow;
  //
 grid.DefaultDrawColumnCell(Rect, DataCol, Column, State) ;
end;

 
0

To nie tak się robi. Odwołujesz się do całego grida zamiast odwoływać się do aktualnie malowanej kolumny. Czyli:

if Column.Field.FieldName = 'Resp_dep' and Column.Field.AsString = 'HEAD' then 

zamiast:

if grid.dataSource.DataSet.FieldByName('Resp_dep').AsString='HEAD' 
0

dziękuje - to prawda.
Mnie jednak zależy na tym żeby w momencie gdy cela została podświetlona stała się w trybie edycji tj. żeby w niej mrugał kursor - tak jak po wciśnieciu F2

if (dataCol=2) and ( State = [gdSelected] )

ten stan wykrywa jednak symulacja wciśniecia f2 nic nie daje.

 if (dataCol=3) and ( State = [gdSelected,gdFocused] )
  then
    PostMessage (Handle, WM_KEYUP, VK_F2, 0);
 
0

To też inaczej. Po pierwsze napisz sobie procedurę o treści:

 keybd_event(VK_F2, 0, 0, 0);
 keybd_event(VK_F2, 0, 2, 0); 

i zawołaj ją w zdarzeniach OnEnter i OnColEnter swojego grida oraz w zdarzeniu AfterScroll swojego źródła danych.

0

grid.dataSource.DataSet.Edit nie rozwiąże problemu?

0

Może to i dobry pomysł, ale gdzie DBGrid1DrawColumnCell to wstawić?
w DBGrid1DrawColumnCell? - wykonuje się dla całej kolumny a nie jednej celi,
a może DBGrid1DrawDataCell - ustawiłem pułapkę nawet nie wchodzi...

0

w DBGrid1.DataSource.OnDataChange ale takie coś to bardzo zły pomysł wg mnie

0

Przeskakuję kursorem z komórki na komórkę, jeśli jest to odpowiedni typ komórki musi się załączyć tryb edycji bez konieczności klikania w cele lub wciskania F2.
Jak to zrobić?
DBGrid1.DataSource.OnDataChange - to zdarzenie które proponujesz generuje mi general error.
Pozdrawia
Piotr

0

OnDrawColumnCell jest wykonywane dokładnie dla jednej celi. Tylko że najpierw jest ustalane, co ma być namalowane. Mówiąc w dużym przybliżeniu ustalany jest prostokąt z celami, który trzeba namalować i każda z nich (z każdego wiersza i każdej kolumny) jest malowana. A w czasie malowania tego prostokąta nie zmienia się przecież ta "bieżąca" cela. Może nawet nie być w tym prostokącie i nie być malowana.
Zamiast procedury, która symuluje wciśnięcie F2, możesz spróbować jeszcze tego Edit, które podał abrakadaber. Ja tego nie próbowałem. Ogólnie to szukasz zdarzenia wołanego wtedy, gdy zmieni się "bieżąca" cela. Ale takiego nie ma. Musiałbyś napisać sobie własnego grida. Od podstaw.

0

Tak myślałem sprawa nie będzie łatwa.
Mój pomysł to własny komponent TGridList = class(TStringGrid) - zajmie mi to sporo czasu czy warto?
i obsługa zdarzenia
TGridList.DrawCell(ACol, ARow: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState);
widzę że TStringGrid też nie ma zdarzenia które by się bardzo przydało onSelectCell - jak to zrobić?

Algorytm musi rozpoznać komórkę, sprawdzić jej status i wejść w tryb edycji.

Co o tym myślicie? wasze wskazówki są bardzo cenne.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1