StringGrid i zaznaczanie klikniętego wiersza

0

Witam
Chcę by po kliknięciu w dowolne pole w wierszu StringGrid , wiersz ten był zaznaczony.
Korzystam z :

 
procedure TForm1.StringGrid1Click(Sender: TObject);
var
grid: TStringgrid;
gridcli:integer;

begin
  grid:= Sender As TStringgrid;
  gridcli:=grid.Row;

  stringgrid1.Selection:=TGridRect(Rect(0,gridcli,2,gridcli));
end; 

i owszem zaznacza (komórki wiersza zmieniają się na swój negatyw) ale tylko te komórki "nie kliknięte", komórka którą klikałem jest nadal w oryginalnym kolorze.
Jeżeli StringGrid ma tylko jedną kolumnę to po prostu nic nie jest zaznaczone.
Próbowałem użyć zdarzenia OnMouseUp ale efekt ten sam :/

0

Spróbowałem użyć procedury MStringGrid_SelectRow - niestety to nie działa - wywala błąd :

scr1.jpg

0

Więc źle spróbowałeś.
Pokaż jak spróbowałeś lub przekopiuj ten post do forum wróżbitów.

0

Użyłem procedury :

procedure MStringGrid_SelectRow(const aStGDs: TStringGrid; const aRowWybSr: Integer);
var
 _myRect: TGridRect;  // do zaznaczania
 _RowWyb: Integer;
begin
 if aRowWybSr>-1
 then _RowWyb := aRowWybSr+1
 else _RowWyb := aStGDs.RowCount-1;
 
  with aStGDs do
  begin
   Row   := _RowWyb;
   with _myRect do
   begin
    Top := _RowWyb;
    Bottom := _RowWyb;
    Left := 0;
    Right := 2;
   end;
   Selection := _myRect;
   SetFocus;
  end;
 
end;

Musiałem podać Left i Right na sztywno - w oryginalnej wersji kompilator nie chciał tego skompilować

i zmodyfikowałem swoją procedurę :

procedure TForm1.StringGrid1Click(Sender: TObject);
var
grid: TStringgrid;
gridcli:integer;
 
begin
  grid:= Sender As TStringgrid;
  gridcli:=grid.Row;
 
  MStringGrid_SelectRow(StringGrid1, gridcli);
end; 

Program się skompilował , uruchomił i po kliknięciu w StringGrid1 wyskakuje pokazany wcześniej błąd.

1

rysowanie grida możesz zmodyfikować przez oprogramowanie obsługi zdarzenia 'StringGrid1.ondrawcell'

procedure TForm5.StringGrid1Click(Sender: TObject);
var
 sgrid: TStringGrid;
begin
 sgrid := TStringGrid(Sender);
 self.s_row := sgrid.Row;
 sgrid.Refresh;
end;

procedure TForm5.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState);
var
 sgrid: TStringGrid;
begin
 sgrid := TStringGrid(Sender);
 if ARow = self.s_row then
  sgrid.Canvas.Brush.Color := clblue
 else
  sgrid.Canvas.Brush.Color := clwhite;
 sgrid.Canvas.FillRect(Rect);
 sgrid.Canvas.TextOut(Rect.Left + 3, Rect.Top + 3, sgrid.Cells[ACol, ARow]);
end;

0

Kod można nieco uprościć, raz że przez Absolute, dwa - za pomocą IfThen:

procedure TForm5.StringGrid1Click(Sender: TObject);
var
 Grid: TStringGrid absolute Sender;
begin
 Self.s_row := Grid.Row;
 Grid.Refresh();
end;
 
procedure TForm5.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState);
var
 Grid: TStringGrid absolute Sender;
begin
 Grid.Canvas.Brush.Color := IfThen(Self.s_row = ARow, clBlue, clWhite);
 Grid.Canvas.FillRect(Rect);
 Grid.Canvas.TextOut(Rect.Left + 3, Rect.Top + 3, Grid.Cells[ACol, ARow]);
end;

Przy czym w zdarzeniu StringGrid1DrawCell w ogóle nie potrzeba zmiennej, bo odwołania do zawartości skonkretyzowanego komponentu można wykonać za pomocą instrukcji wiążącej.

0

nie wiem jak w Lazarusie ale w Delphi coś takiego nie przejdzie :

 ifthen(ARow = self.s_row, clblue, clwhite); 

bo drugi i trzeci parametr muszą być typu string

0

Wątek widzę po tagu dotyczy Lazarusa, a w module Math znajdują się przeładowane wersje tej funkcji:

// Source position: math.pp line 587

function ifthen(
 val: Boolean;
 const iftrue: Integer;
 const iffalse: Integer = 0
):Integer; overload;

function ifthen(
 val: Boolean;
 const iftrue: Int64;
 const iffalse: Int64 = 0
):Int64; overload;

function ifthen(
 val: Boolean;
 const iftrue: Double;
 const iffalse: Double = 0.0
):Double; overload;

Widać Delphi w wersji jaką posiadasz nie dorobiło się wersji funkcji dla innych typów, ale bardzo łatwo samemu je napisać, nawet dla dedykowanych typów.

0

Witam ponownie - dziękuje za zainteresowanie, wszystkie te rady sprawdzę w poniedziałek - teraz nie mam "przy sobie" tego kodu.
Zastanawia mnie tylko brak prostego rozwiązania nie związanego z "przerysowywaniem" StringGrida :/
Niby

stringgrid1.Selection:=TGridRect(Rect(0,gridcli,2,gridcli)); 

działa, ale dlaczego nie zmienia się komórka "kliknięta" ?
To by uprościło całość.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1