Niechciany pasek scroll u dołu Listview

0

Mam taki problem, że jeśli dodam więcej danych niż jest w stanie pomieścić Listview podczas wyświetlania to pojawiają się paski scroll. Wszystko było by dobrze gdyby pojawił się tylko z prawej strony ale pojawia się także na samym dole pomimo tego że dane mieszczą się i nie ma potrzeby wyświetlać tego scrolla. Problemem jest to to że nowy scroll z prawej strony zabiera trochę miejsca listview przez co pojawia się niechciany scroll na dole.
Może znajdzie się ktoś kto zna rozwiązanie problemu.

Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź

2

Powiększ szerokość listview

2

Zamiast ListView, użyj VirtualTreeView, bardziej funkcjonalny i rozbudowany.

3

lub nadpisz windowproc dla ListView


 TTaskSwitch = class(TForm)
  Tasks: TcxListView;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
 public
  TaskWndProc: TWndMethod;
  procedure TaskWindowProc(var Msg: TMessage);
 end;

procedure TTaskSwitch.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 try
  TaskWndProc := Tasks.InnerListView.WindowProc;
  Tasks.InnerListView.WindowProc := TaskWindowProc;
 except
  on E: Exception do raise Exception.Create(
   'TTaskSwitch.FormCreate' + sLineBreak + E.Message);
 end;
end;

procedure TTaskSwitch.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 try
  Tasks.InnerListView.WindowProc := TaskWndProc;
  TaskWndProc := nil;
 except
  on E: Exception do raise Exception.Create(
   'TTaskSwitch.FormDestroy' + sLineBreak + E.Message);
 end;
end;

procedure TTaskSwitch.TaskWindowProc(var Msg: TMessage);
begin
 try
  TaskWndProc(Msg);
  try
   ShowScrollBar(Tasks.InnerListView.Handle, SB_HORZ, False);
   ShowScrollBar(Tasks.InnerListView.Handle, SB_VERT, False);
  except
  end;
 except
  on E: Exception do raise Exception.Create(
   'TTaskSwitch.TaskWindowProc' + sLineBreak + E.Message);
 end;
0

powiększenie listview nic nie daje. Nie mogę już zmienić na VirtualTreeView ale dzięki za radę przyda się na przyszłość. A 3 rozwiązanie nie jest jeszcze na moim poziomie wiedzy ale dzięki ;d

0

@VESPERUS - a myśląc o najprostszym - nie myślałeś o ustawieniu maksymalnych (ew. i minimalnych) długości poszczególnych kolumn? Dzięki temu użytkownik nie będzie miał możliwości ich tak porozciągać, żeby się nie mieściły w widocznych obszarze komponentu;

Plusem jest to, że nie będziesz musiał nic programować (wystarczą ustawienia w Object Inspector), ale minusem będzie oraniczenie możliwości rozciągania kolumn, bo każda z nich będzie musiała mieć określony maksymalny rozmiar; Może i takie rozwiązanie przypadku Ci do gustu.

2

Ponieważ zaproponowane przez @crowa rozwiązanie nie dotyczy standardowego TListView (trzeba trochę pozmieniać i z tym @VESPERUS sobie nie radzi) pozwolę sobie zaproponować nieco inne (także polegające na podmianie domyślnej procedury obsługi komunikatów TListView czyli subclassingu ale trochę inaczej inaczej):

type
 TListView = class(ComCtrls.TListView)
 public
  procedure WndProc(var Message: TMessage); override;
 end;
//-----
implementation

{$R *.dfm}

procedure TListView.WndProc(var Message: TMessage);
begin
 if Message.Msg = WM_SIZE then
  ShowScrollBar(Handle, SB_HORZ, False);
 inherited;
end;

Jak widać kodu trochę mniej i bez szalonego rozwiązania z ukrywaniem ScrollBara przy KAŻDYM komunikacie.

PS: Rozwiązanie będzie dobre jeżeli jest tylko jeden komponent TListView (lub wszystkie mają zachowywać się tak samo) ponieważ zastosowałem najprostszy sposób podmiany WndProc kontrolki ale w razie czego można w inny sposób podmienić procedurę tylko dla danego ListView i będzie działać.

EDIT: Jak coś to nic się nie zmieniło z wyjątkiem poprawy błędów w treści posta (nie w kodzie) było kilka literówek i 2 razy powtarzających się słów.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0