EAccessViolation... at address + Lista jednokierunkowa

Odpowiedz Nowy wątek
2012-01-04 23:50
0

Witam. Od kilku dni piszę pewien program, który ma być taką mini bazą danych z możliwością dopisywania, edytowania i szukania elementów oraz zapisywania i wczytywanie jej z pliku (a no i jeszcze sortowania). Do tej pory nie udało mi się wiele napisać - ogólnie rzecz biorąc program generuje listę jednokierunkową (albo stos, sam w zasadzie nie wiem :( ) i daje możliwość dopisywania do niej elementów. Problem w tym, że podczas dopisywania 5/6 elementu wyskakuje taki oto zacny błąd : http://imageshack.us/f/40/eaccess.jpg/ . Gdy kliknie się run, element zostaje dodany do listy, a po ponownej próbie dodania kolejnego znowu wyskakuje ten błąd i tak w kółko.
Oto kod programu:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Grids;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Tabela: TStringGrid;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure wypelnij_tabele(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
procedure dodaj_elem(imie, nazwisko, telefon, pesel : string);
procedure wyswietl;

end;

type
 wskaznik = ^element;
 element = record
   imie : string[10];
   nazwisko : string[22];
   telefon : string[12];
   pesel : string[15];
   next : wskaznik;
 end;

var
  first, prev, last : wskaznik;

var
 Form1: TForm1;

implementation

uses Unit2;

{$R *.dfm}
procedure utworz_liste;
begin
 first:=nil;
end;

procedure TForm1.dodaj_elem(imie, nazwisko, telefon, pesel : string);
var nowy : wskaznik;
begin
 new(Nowy);
 nowy^.imie := imie;
 nowy^.nazwisko := nazwisko;
 nowy^.telefon := telefon;
 nowy^.pesel := pesel;
 if first = nil then
  begin
   first := nowy;
   last := first
  end
 else
  last^.Next := nowy;
  last := nowy;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Form2.ShowModal;
end;

procedure TForm1.wypelnij_tabele(Sender: TObject);
 begin
  Tabela.cells[0,0] := 'Imie';
  Tabela.cells[1,0] := 'Nazwisko';
  Tabela.cells[2,0] := 'Telefon';
  Tabela.cells[3,0] := 'Pesel';
 end;

procedure TForm1.wyswietl;
var tmp : wskaznik;
var i : integer ;
begin
i := 1;
tabela.RowCount := 2;
tmp := first;
 while tmp <> nil do

 begin

  tabela.cells[0,i] := tmp^.imie;
  tabela.cells[1,i] := tmp^.nazwisko;
  tabela.cells[2,i] := tmp^.telefon;
  tabela.cells[3,i] := tmp^.pesel;
  tmp := tmp^.next;
  i:=i+1;
  tabela.RowCount := tabela.RowCount + 1;

 end;

end;

end.
unit Unit2;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Unit1;

type
 TForm2 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Edit2: TEdit;
  Edit3: TEdit;
  Edit4: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form2: TForm2;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 begin
  Form1.dodaj_elem(edit1.Text, edit2.Text, edit3.Text, edit4.Text);

 end;
Form1.wyswietl;

end;

end. 

Z góry uprzedzam że nie jestem najlepszy w delphi.
Pozdrawiam.

edytowany 2x, ostatnio: Hajta, 2012-01-04 23:52

Pozostało 580 znaków

2012-01-05 02:18
2

Debugowanie

Pozostało 580 znaków

2012-01-05 02:22
0

Nie pracowałem nigdy z listami jedno i dwukierunkowymi, ale porównaj czy nie powinieneś mieć:

procedure TForm1.dodaj_elem(imie, nazwisko, telefon, pesel : string);
var nowy : wskaznik;
begin
 new(Nowy);
 nowy^.imie := imie;
 nowy^.nazwisko := nazwisko;
 nowy^.telefon := telefon;
 nowy^.pesel := pesel;
 if first = nil then
  begin
   first := nowy;
   last := first
  end
 else
  last^.Next := nowy; //tych dwóch instrukcji
  last := nowy;    //w bloku begin .. end?
end;

Pojęcie listy jednokierunkowej nie jest takie trudne, ale łatwo się pogubić w tym wszystkim...

PS: Napisz może w osobym module klasę do obsługi listy jednokierunkowej; Po co masz się męczyć ze zmiennymi globalnymi i procedurami publicznymi, jak można w jednym miejscu zaprogramować i tworzenie takiej listy, i usuwanie elementów, czyszczenie, modyfikowanie i wiele innych; Tworzysz obiekt raz i modyfikujesz zawartość listy eleganckimi metodami; Czy to nie lepsze rozwiązanie..?


edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2012-01-05 02:25

Pozostało 580 znaków

2012-01-05 02:42
0

dodając owe 2 linijki do bloku begin..end program zacnie się zawiesza.

Pozostało 580 znaków

2012-01-05 10:12
1

zapoznaj się gamoniu z debugerem a nie minusujesz posty z poprawną odpowiedzią


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

2012-01-05 10:55

Musisz wpakować te dwie instrukcje do bliku begin .. end, bo inaczej cały warunek nie będzie miał sensu; Zwróć uwagę na to, że:

if first = nil then
  begin
   first := nowy;
   last := first
  end
 else
  last^.Next := nowy;

 last := nowy;

tak jak w Twoim przypadku ostatnia linijka tego kodu będzie wykonywana zawsze, bez względu na to, czy wskaźnik first jest pusty czy nie, stąd ta linijka:

last := nowy;

wykona się zawsze, a ta:

last := first

nigdy; Przypisanie owszem nastąpi, ale po chwili do last znów zostanie wpisana wartość z first; Stąd brak sensu;

Sugerowałem się artykułem o listach jedno i dwukierunkowych z 4P i tam właśnie jest blok begin .. end przy generowaniu listy:

procedure TForm1.GenerateList(Count: Integer);
 var
 n: Integer;
 NewOne: PElement;
 begin
 Randomize;
 Root := nil;
 Last := nil;
 for n := 1 to Count do
  begin
  New(NewOne);
  NewOne^.Next := nil;
  NewOne^.Dane := Random(10000);
  if Root = nil then
   begin
   Root := NewOne;
   Last := Root;
   end else begin //tutaj blok
   Last^.Next := NewOne;
   Last := NewOne;
   end; //koniec bloku
  end;
 end; 

Formatowanie głupkowate stąd łatwo nie zauważyć begin po else; Tutaj łatwo:

procedure TForm1.GenerateList(Count: Integer);
var
 I: Integer;
 NewOne: PElement;
begin
 Randomize;
 Root := nil;
 Last := nil;

 for I := 1 to Count do
  begin
   New(NewOne);
   NewOne^.Next := nil;
   NewOne^.Dane := Random(10000);

   if Root = nil then
    begin
     Root := NewOne;
     Last := Root;
    end
   else
    begin //tutaj blok
     Last^.Next := NewOne;
     Last := NewOne;
    end; //koniec bloku
  end;
end;

Kwestia gustu; No ale czytać trzeba uważnie...

PS: Jeżeli pomimo tej zmiany lista dalej nie będzie działać jak należy, błąd tkwi gdzie indziej; Popraw także formatowanie swojego kodu, bo masz w nim niezły burdel;


Pozostało 580 znaków

2012-01-05 13:50
0

Dziękuje za pomoc (zwłaszcza Misiekd, Twój post wniósł wiele do tematu). Problem polegał na tym, że brakowało linijki

 nowy^.next:=NIL; 
 if first = nil then (...) 

Teraz program działa już poprawnie.

Pozostało 580 znaków

2012-01-06 00:04
0

Trzeba patrzeć w przyszłość, umiejętność debugowania to podstawa.
Jeśli za tydzień będziesz miał podobny błąd, znów będziesz z tym leciał na forum (i tak do usr*nej smierci?), a używając debuggera rozwiążesz to sam w 5 minut (lub mniej).
Sam sobie odpowiedz która droga jest lepsza. Szczególnie, że debugowanie to banał, no, chyba że cię to przerasta...

edytowany 1x, ostatnio: cimak, 2012-01-06 00:09

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0