Pascal zmienne dynamiczne

0

Witam jestem tu nowy... Programowanie mam niby już od roku ale ten nasz nauczyciel... Dobra przejdę do sedna sprawy na zajęciach z programowania dostaliśmy do zrobienia programik, który ma utworzyć listę zmiennych a potem ją wyświetlić... W szkole nam nie wychodziło to dostaliśmy do domu... Coś tam z kumplem naskrobałem ale wypisuje nam tylko pierwszą zmienną którą podamy a reszty nie ma... Prosiłbym o małą pomoc z tym

program ZmienneDynamiczne;
uses crt;
type
 w=^element;
 element=record
 wart:integer;
 nast:w;

end;

 var nowy, lista:^element;
 procedure TworzEListy(poprz:element;wart:integer);

 begin
 new(nowy);
 nowy^.wart:=wart;
 poprz.nast:=nowy;

 end;

 procedure tliste();
 var w:integer;
 begin
  new(lista);
 readln(w);
 lista^.wart:=w;
 nowy:=lista;
 readln(w);
 while w<>0 do

 begin
  TworzEListy(nowy^,w);
  readln(w);
 end;
end;

 procedure WListe;
 begin
 writeln('wypisanie listy');
 writeln(lista^.wart);
 nowy:=lista^.nast;
 while nowy <> nil do
  begin
  writeln(nowy^.wart);
  nowy:=nowy^.nast;
  end;
 end;

begin
 tliste;
 writeln('utworzono liste');
 Wliste;
 readln;
 clrscr;

end. 
0

A nie lepiej zrobić tablicę?

0

Tablice już mieliśmy na lekcjach. Byłoby łatwiej ale Prof kazał zrobić tym a nie innym sposobem....

0

Tablice są wolniejsze w odczycie/zapisu od list.

Na jakiej podstawie tak uważasz?
Tablica to miejsce w pamięci gdzie kompilator sobie wylicza miejsce (pozycja+indeks*rozmiar_indeksu) a w liscie zeby odczytac ostatni element 100000 elementowej listy, musisz przejsc przez wszystkie inne (czytaj, wybierz nast, czytaj wybierz nast, czytaj [..]). Więc jak dla mnie to tablice są zdecydowanie szybsze... Już nie mówiąc o tym że łatwiejsze w użyciu.

0

Wyniki mówią same za siebie:

{$APPTYPE CONSOLE}
Program Test;
Uses Windows, SysUtils, Classes;
Const Iter = 10000;
Var Time, Time1, Time2: Cardinal;
  I         : Integer;
  Arr        : Array of String;
  SL        : TStringList;
  Tmp        : String;
Begin
 Time := GetTickCount;
 SL  := TStringList.Create;
 For I := 0 To Iter Do
 SL.Add('Hello');
 For I := 0 To Iter Do
 Tmp := SL[I];
 Time := GetTickCount-Time;
 Time1 := Time;
 WriteLn('TStringList  : ', Time1, 'ms');
 Time := GetTickCount;
 SetLength(Arr, 0); (* Przypuszczamy, że nie wiemy, ile ma być elementów *)
 For I := 0 To Iter Do
 Begin
 SetLength(Arr, High(Arr)+2);
 Arr[I] := 'Hello';
 End;
 For I := 0 To Iter Do
 Tmp := Arr[I];
 Time := GetTickCount-Time;
 Time2 := Time;
 WriteLn('Array of String: ', Time2, 'ms');
 ReadLn;
End.

U mnie:

TStringList  : 0ms
Array of String: 1809ms

Dla 100000 iteracji:

TStringList  : 87ms
Array of String: (po dwóch minutach wywaliło "Out of memory")
0
For I := 0 To Iter Do
  SetLength(Arr, High(Arr)+2);

I ty się dziwisz, że to jest wolne?

0

Jeżeli z góry znamy ilość elementów, bądź nie będziemy ich często zwiększać, to tablica jest lepsza.

Domyślna implementacja tablicy dynamicznej zwiększa jej rozmiar fizyczny *2 gdy brakuje miejsca, zaimplementuj tak samo, będzie dużo szybciej.

0
Patryk27 napisał(a)

Wyniki mówią same za siebie:

{$APPTYPE CONSOLE}
Program Test;
Uses Windows, SysUtils, Classes;
Const Iter = 10000;
Var Time, Time1, Time2: Cardinal;
I         : Integer;
Arr        : Array of String;
SL        : TStringList;
Tmp        : String;
Begin
Time := GetTickCount;
SL  := TStringList.Create;
For I := 0 To Iter Do
SL.Add('Hello');
For I := 0 To Iter Do
Tmp := SL[I];
Time := GetTickCount-Time;
Time1 := Time;
WriteLn('TStringList  : ', Time1, 'ms');
Time := GetTickCount;
SetLength(Arr, 0); (* Przypuszczamy, że nie wiemy, ile ma być elementów *)
For I := 0 To Iter Do
Begin
SetLength(Arr, High(Arr)+2);
Arr[I] := 'Hello';
End;
For I := 0 To Iter Do
Tmp := Arr[I];
Time := GetTickCount-Time;
Time2 := Time;
WriteLn('Array of String: ', Time2, 'ms');
ReadLn;
End.

U mnie:

TStringList  : 0ms
Array of String: 1809ms

Dla 100000 iteracji:

TStringList  : 87ms
Array of String: (po dwóch minutach wywaliło "Out of memory")

Ten test jest do d..y. Poczytaj o TStringList.Capacity.

0

Przecież napisałem, że z założenia nie mamy znać ilości elementów, więc jak chcesz tego użyć?

Wydaje mi się, że chodziło mu o to że TStringList używa właśnie zoptymalizowanego arraya...
Nie wiem czemu zakładasz że TStringList używa listy albo czegoś innego.

0

Czy ktoś pomoże mi z tym? Może jest jakiś błąd?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0