Mamy funkcję która podmienia Message w Exception i zwraca go (bez raise)

 function MesException(E : Exception) : Exception; 

oraz globlany handler

procedure HdeTDebuger.HdeGlobException(Sender: TObject; E : Exception); 

no to jazda

...
 except
  on E:Exception do
  begin
   E := MesException(E);
   {$IFDEF DEBUG}
   WriteLn(E.Message); // tutaj jeszcze Message nie jest null
   {$ENDIF}
   raise E; -- tutal wpada w HdeGlobException
  end;
 end;

Niestety po wejściu w HdeGlobException E.Message = nil.
Dlaczegóż tak się dzieje ? Coś robię źle ?