Delphi + Excel

0

Witam. Programuję w Delphi wykorzystując Variant'y z modułu COMObj w celu współpracy z Excel'em.
Bardzo trudno znaleźć coś w internecie na ten temat, dlatego pomimo, że przeszukałem wiele stron nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.

Otóż pobieram dane z pliku TXT, zapisuję w tablicy STRING, a następnie wrzucam je do Excel'a no i nie wyświetla mi polskich znaków w Excel'u tylko krzaki. Sprawdzałem, w tablicy jeszcze jest OK, a po przerzuceniu do arkusza wszystkie znaki diaktryczne się sypią.

Może ktoś zna rozwiązanie problemu?
Jeśli tak to proszę o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!

P.S.
Kod jakim "wywołuje Excel'a":


Excel := CreateOleObject('Excel.Application');
Excel.WorkBooks.Add;
// operacje - wpisywanie tekstu do komorek i zmiana szerokosci kolumn
Excel.ActiveWorkbook.SaveAs(sciezka.Text);
Excel.Quit;
0

Sprawdziłem u siebie (Delphi XE + Office 2007) i wszystko jest cacy.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 E: OleVariant;
 S: string;
begin
 E := CreateOleObject('Excel.Application');
 E.WorkBooks.Open('C:\excel.xls');
 E.DisplayAlerts := False;

 S := 'ąćśą';

 E.Cells[2,1].NumberFormat := '@' + #0;
 E.Cells[2,1].Value := S;
 E.Save;
 E.Quit;
 E := UnAssigned;
end;
0

Ty zadeklerowales OLEVariant, ja mialem Variant. Zmienilem ale to nic nie dalo.
Moze podam jeszcze, na czym pracuje: Windows 7 64-bit, Delphi 7 Personal, Office 2007/2003 (na obu nie dziala)

0

Okey. Dzięki za zainteresowanie. A oto rozwiązanie. Wszystko co, się wrzuca do Excela, aby poprawnie wyświetlane były polskie znaki trzeba przekonwertować tą funkcją, która swoją drogą jest bardzo przydatna, nie tylko w przypadku Excel'a.


function StringToWideString(const s: AnsiString; codePage: Word): WideString;
var
  l: integer;
begin
  if s = '' then
   Result := ''
  else 
  begin
   l := MultiByteToWideChar(codePage, MB_PRECOMPOSED, PChar(@s[1]), - 1, nil, 0);
   SetLength(Result, l - 1);
   if l > 1 then
    MultiByteToWideChar(CodePage, MB_PRECOMPOSED, PChar(@s[1]),
     - 1, PWideChar(@Result[1]), l - 1);
  end;
end; 

Jako pierwszy parametr podejmy STRINGa, którego chcemy przekonwertować a jako drugi parametr kodowanie jakiego chcemy użyć. Dla Excel'a było to Windows1250, czyli jako parametr wpisujemy liczbę 1250.

A oto lista kodowań (powyższa funkcja wymaga liczbowego ID danego kodowania np. Windows1250 - liczba: 1250)

  (CPID: 37; CPName: 'IBM037'),
  (CPID: 437; CPName: 'IBM437'),
  (CPID: 500; CPName: 'IBM500'),
  (CPID: 708; CPName: 'ASMO-708'),
  (CPID: 720; CPName: 'DOS-720'),
  (CPID: 737; CPName: 'ibm737'),
  (CPID: 775; CPName: 'ibm775'),
  (CPID: 850; CPName: 'ibm850'),
  (CPID: 852; CPName: 'ibm852'),
  (CPID: 855; CPName: 'IBM855'),
  (CPID: 857; CPName: 'ibm857'),
  (CPID: 858; CPName: 'IBM00858'),
  (CPID: 860; CPName: 'IBM860'),
  (CPID: 861; CPName: 'ibm861'),
  (CPID: 862; CPName: 'DOS-862'),
  (CPID: 863; CPName: 'IBM863'),
  (CPID: 864; CPName: 'IBM864'),
  (CPID: 865; CPName: 'IBM865'),
  (CPID: 866; CPName: 'cp866'),
  (CPID: 869; CPName: 'ibm869'),
  (CPID: 870; CPName: 'IBM870'),
  (CPID: 874; CPName: 'windows-874'),
  (CPID: 875; CPName: 'cp875'),
  (CPID: 932; CPName: 'shift_jis'),
  (CPID: 936; CPName: 'gb2312'),
  (CPID: 949; CPName: 'ks_c_5601-1987'),
  (CPID: 950; CPName: 'big5'),
  (CPID: 1026; CPName: 'IBM1026'),
  (CPID: 1047; CPName: 'IBM01047'),
  (CPID: 1140; CPName: 'IBM01140'),
  (CPID: 1141; CPName: 'IBM01141'),
  (CPID: 1142; CPName: 'IBM01142'),
  (CPID: 1143; CPName: 'IBM01143'),
  (CPID: 1144; CPName: 'IBM01144'),
  (CPID: 1145; CPName: 'IBM01145'),
  (CPID: 1146; CPName: 'IBM01146'),
  (CPID: 1147; CPName: 'IBM01147'),
  (CPID: 1148; CPName: 'IBM01148'),
  (CPID: 1149; CPName: 'IBM01149'),
  (CPID: 1200; CPName: 'utf-16'),
  (CPID: 1201; CPName: 'unicodeFFFE'),
  (CPID: 1250; CPName: 'windows-1250'),
  (CPID: 1251; CPName: 'windows-1251'),
  (CPID: 1252; CPName: 'Windows-1252'),
  (CPID: 1253; CPName: 'windows-1253'),
  (CPID: 1254; CPName: 'windows-1254'),
  (CPID: 1255; CPName: 'windows-1255'),
  (CPID: 1256; CPName: 'windows-1256'),
  (CPID: 1257; CPName: 'windows-1257'),
  (CPID: 1258; CPName: 'windows-1258'),
  (CPID: 1361; CPName: 'Johab'),
  (CPID: 10000; CPName: 'macintosh'),
  (CPID: 10001; CPName: 'x-mac-japanese'),
  (CPID: 10002; CPName: 'x-mac-chinesetrad'),
  (CPID: 10003; CPName: 'x-mac-korean'),
  (CPID: 10004; CPName: 'x-mac-arabic'),
  (CPID: 10005; CPName: 'x-mac-hebrew'),
  (CPID: 10006; CPName: 'x-mac-greek'),
  (CPID: 10007; CPName: 'x-mac-cyrillic'),
  (CPID: 10008; CPName: 'x-mac-chinesesimp'),
  (CPID: 10010; CPName: 'x-mac-romanian'),
  (CPID: 10017; CPName: 'x-mac-ukrainian'),
  (CPID: 10021; CPName: 'x-mac-thai'),
  (CPID: 10029; CPName: 'x-mac-ce'),
  (CPID: 10079; CPName: 'x-mac-icelandic'),
  (CPID: 10081; CPName: 'x-mac-turkish'),
  (CPID: 10082; CPName: 'x-mac-croatian'),
  (CPID: 12000; CPName: 'utf-32'),
  (CPID: 12001; CPName: 'utf-32BE'),
  (CPID: 20000; CPName: 'x-Chinese-CNS'),
  (CPID: 20001; CPName: 'x-cp20001'),
  (CPID: 20002; CPName: 'x-Chinese-Eten'),
  (CPID: 20003; CPName: 'x-cp20003'),
  (CPID: 20004; CPName: 'x-cp20004'),
  (CPID: 20005; CPName: 'x-cp20005'),
  (CPID: 20105; CPName: 'x-IA5'),
  (CPID: 20106; CPName: 'x-IA5-German'),
  (CPID: 20107; CPName: 'x-IA5-Swedish'),
  (CPID: 20108; CPName: 'x-IA5-Norwegian'),
  (CPID: 20127; CPName: 'us-ascii'),
  (CPID: 20261; CPName: 'x-cp20261'),
  (CPID: 20269; CPName: 'x-cp20269'),
  (CPID: 20273; CPName: 'IBM273'),
  (CPID: 20277; CPName: 'IBM277'),
  (CPID: 20278; CPName: 'IBM278'),
  (CPID: 20280; CPName: 'IBM280'),
  (CPID: 20284; CPName: 'IBM284'),
  (CPID: 20285; CPName: 'IBM285'),
  (CPID: 20290; CPName: 'IBM290'),
  (CPID: 20297; CPName: 'IBM297'),
  (CPID: 20420; CPName: 'IBM420'),
  (CPID: 20423; CPName: 'IBM423'),
  (CPID: 20424; CPName: 'IBM424'),
  (CPID: 20833; CPName: 'x-EBCDIC-KoreanExtended'),
  (CPID: 20838; CPName: 'IBM-Thai'),
  (CPID: 20866; CPName: 'koi8-r'),
  (CPID: 20871; CPName: 'IBM871'),
  (CPID: 20880; CPName: 'IBM880'),
  (CPID: 20905; CPName: 'IBM905'),
  (CPID: 20924; CPName: 'IBM00924'),
  (CPID: 20932; CPName: 'EUC-JP'),
  (CPID: 20936; CPName: 'x-cp20936'),
  (CPID: 20949; CPName: 'x-cp20949'),
  (CPID: 21025; CPName: 'cp1025'),
  (CPID: 21866; CPName: 'koi8-u'),
  (CPID: 28591; CPName: 'iso-8859-1'),
  (CPID: 28592; CPName: 'iso-8859-2'),
  (CPID: 28593; CPName: 'iso-8859-3'),
  (CPID: 28594; CPName: 'iso-8859-4'),
  (CPID: 28595; CPName: 'iso-8859-5'),
  (CPID: 28596; CPName: 'iso-8859-6'),
  (CPID: 28597; CPName: 'iso-8859-7'),
  (CPID: 28598; CPName: 'iso-8859-8'),
  (CPID: 28599; CPName: 'iso-8859-9'),
  (CPID: 28603; CPName: 'iso-8859-13'),
  (CPID: 28605; CPName: 'iso-8859-15'),
  (CPID: 29001; CPName: 'x-Europa'),
  (CPID: 38598; CPName: 'iso-8859-8-i'),
  (CPID: 50220; CPName: 'iso-2022-jp'),
  (CPID: 50221; CPName: 'csISO2022JP'),
  (CPID: 50222; CPName: 'iso-2022-jp'),
  (CPID: 50225; CPName: 'iso-2022-kr'),
  (CPID: 50227; CPName: 'x-cp50227'),
  (CPID: 51932; CPName: 'euc-jp'),
  (CPID: 51936; CPName: 'EUC-CN'),
  (CPID: 51949; CPName: 'euc-kr'),
  (CPID: 52936; CPName: 'hz-gb-2312'),
  (CPID: 54936; CPName: 'GB18030'),
  (CPID: 57002; CPName: 'x-iscii-de'),
  (CPID: 57003; CPName: 'x-iscii-be'),
  (CPID: 57004; CPName: 'x-iscii-ta'),
  (CPID: 57005; CPName: 'x-iscii-te'),
  (CPID: 57006; CPName: 'x-iscii-as'),
  (CPID: 57007; CPName: 'x-iscii-or'),
  (CPID: 57008; CPName: 'x-iscii-ka'),
  (CPID: 57009; CPName: 'x-iscii-ma'),
  (CPID: 57010; CPName: 'x-iscii-gu'),
  (CPID: 57011; CPName: 'x-iscii-pa'),
  (CPID: 65000; CPName: 'utf-7'),
  (CPID: 65001; CPName: 'utf-8')

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0