C w Delphi

Odpowiedz Nowy wątek
2011-08-11 20:05
0

Witam
Potrzebuje napisać ten kawałek kodu w delphi

typedef void _Point(int typ, char* text);

struct TData
{
_Point *Point;
int line;
char text[256];
};
TData = record
Point : ^_Point;
line : integer;
text : array [1..256] of char;
end;

Tutaj problem z parametrem point którym jest funkcja _Point

procedure _Point (typ :Integer; array [1..256] of char);

I taka funkcja

void Thread(TData *data)
{
data->Point(data->line, data->text);
}

Jest możliwości napisania tego w Delphi 7?

Pozostało 580 znaków

2011-08-11 20:17
koksu
0

Nie wiem czy zamiast ^ nie powinno być @.

Po za tym próbowałeś to kompilować? Jeżeli jest błąd, to co mówi delphi?

Pozostało 580 znaków

2011-08-11 20:21
0

Delphi mówi
"[Error] Unit1.pas(31): Undeclared identifier: '_Point'"
z @
"[Error] Unit1.pas(31): Type expected but '@' found"

Pozostało 580 znaków

2011-08-11 20:47
koksu
0

To znaczy że nie zadeklarowałeś procedury albo jej nie zdefiniowałeś.
Pokaż kod jaki już napisałeś.

Pozostało 580 znaków

2011-08-11 21:25
0

Dodałem ją

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
TData = packed record
Point : ^_Point;
line : integer;
text : array [1..256] of char;
end;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 procedure _Point (line :Integer; text:String);

implementation

{$R *.dfm}

procedure Thread(data : TCast);
var
Datas : ^TCast;
begin
Data.Cast := @datas.typ ;
begin

end;

Pozostało 580 znaków

2011-08-11 21:34
0

A gdzie deklaracja funkcji? Czy jej nie wkleiłeś. Jeśli jej nie ma to może najpierw ogarnij podstawy Delphi.


Pozostało 580 znaków

2011-08-11 21:56
0

Dd początku

typedef void _Point(int line, char* text);

struct TData
{
  _Point *Point;
   int line;
   char text[256];
};

void Thread(TData *data)
{
  data->Point(data->line, data->text);
}

Ta procedura to typ, to gdzie mam ja zdefiniować
Tdata.Point jest ta procedura

Pozostało 580 znaków

2011-08-11 22:42
0

tak ?

type
 _Point = procedure(typ :Integer; text: array of char);

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 TData = record
  Point : _Point;
  line : integer;
  text : array [1..256] of char;
 end;

Ale na niewiele się to zda, bo jeszcze trzeba przypisać adres funkcji temu wskaźnikowi. Może ktoś inny się wypowie :>

edytowany 1x, ostatnio: maciejmt, 2011-08-11 22:44

Pozostało 580 znaków

2011-08-11 22:50
2

powinno być tak:

type _Point = procedure(typ:integer; text:pansichar); cdecl;

type TData = record
 Point:_Point;
 line:integer;
 text:array[0..255] of char;
end;

Pozostało 580 znaków

2011-08-12 08:14
0

Tak teraz się kompiluje ale czy wszystko zadziała
to nie wiem, jak by co to jeszcze napisze
dzięki

Pozostało 580 znaków

2011-08-12 09:22
0

jakby nie działało spróbuj:
text:PChar
ale możliwe że pchar to to samo co pansichar (nie sprawdzałem)


░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░
edytowany 1x, ostatnio: krwq, 2011-08-12 09:22
PChar jest wskaźnikiem na Char; PAnsiChar jest wskaźnikiem na AnsiChar; w Delphi dla Win32 Char == AnsiChar - Patryk27 2011-08-12 09:50
{...} w Delphi dla Win32 Char = AndiChar {...} - nie do końca, zależy w którym Delphi, w kilku najnowszych już chyba PWideChar czy coś z utf'em, ale na bank nie AnsiChar. - b0bik 2011-08-14 22:10

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0