Ktoś może się orientuję, jeżeli rysuję sprite w DirectX
to skąd jest brana wartość przezroczystości ?

Rysuje tak

  a_sprite._Begin(D3DXSPRITE_ALPHABLEND);  // wlacz ALPHA
  a_sprite.Draw( a_tex_PunktKoniec,@r,@srodek,@w,
            D3DCOLOR_COLORVALUE(1.0,1.0,1.0,1.0));
  a_sprite._end;

Chciałbym uzyskać efekt w którym brane jest ALPHA z tekstury sprite
bo domyślnie ustawienie jest jakieś dziwne,
50% z tła i 50% z sprite czyli jakieś dziwne mieszanie kolorów :(
Tam gdzie tekstura jest przezroczysta rysowane jest tło a gdzie nie przezroczysta przykrywa w 100% to co pod nią

M


Nie przyjmuję reklamacji za moje rady, używasz na własną odpowiedzialność