Error external exception C0000029.

0

Witam Dopiero zaczynam z Delphi 7 na początek napisałem sobie taki prosty programik który ma być przeglądarką Internetową jednak jak wciskam F9 to mi wyskakuje okienko:

Error
external exception C0000029.

Co to może znaczyc?

unit PrzegladarkaInternetowa;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, OleCtrls, SHDocVw_TLB;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  Button5: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Label1: TLabel;
  WebBrowser_V11: TWebBrowser_V1;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure Button5Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser_V11.GoBack;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser_V11.GoForward;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser_V11.Navigate(edit1.Text);
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
//WebBrowser_V11.GoHome;
end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser_V11.Refresh;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
form1.WebBrowser_V11.Navigate('www.google.pl');
end;

end.
0
WebBrowser_V11: TWebBrowser_V1;

Czemu to tak u ciebie wygląda? u mnie to było po prostu

WebBrower : TWebBbrowser;

Mi tu chodzi to tą drugą cześć dokładnie TWebBrowser_V1 bo teoretycznie takie coś nie istnieje.
Moim zdaniem stworzyłeś mu klasę którą nie rozpoznaje. Może się mylę, ale dopiero się uczę.

0

matigi12: zanim coś napiszesz sprawdź sam. Istnieją obydwa takie komponenty,
w zakładce ActiveX zwrówno typu TWebBrowser_V1 jak i typu TWebBrowser; co
do błędu to ja słabo oagarniam WebBrowsery, ale może te(n) komponent(y) źle
zostały jakoś zaimportowane OCX do Delphi. A więcej może ktoś inny coś tutaj
pytającemu doradzi, bo ja się z takim czymś nie spotkałem. I może na początku
utwórz nowy projekt, umieść tylko te dwa rodzaje WebBrowsrów, a do tego jakiś
przycisk i zobacz czy poniższy kod się wykona bez błędów, jeśli nie, to nie wiem
za bardzo co doradzić, czy może reinstall środowiska coś pomoże. A czy IE które
masz w systemie działa Tobie zawsze jak należy? Ja nie używam IE prawie wcale
dlatego u mnie jest stara wersja instalowana razem z XP Home SP2 działa ok, no
ale wiadomo jak to IE w porównaniu do Opery, strasznie wolno i nie jest secure.

 WebBrowser_V11.Navigate('Http://google.pl');
 WebBrowser1.Navigate('Http://google.pl');
0
matigi12 napisał(a)

Sam się kształcę a coś potrafię

To jeszcze długa droga przed tobą

Olesio
masz rację
Sprawdziłem i to działa poprawnie:

WebBrowser1.Navigate('Http://google.pl');

A to źle:

WebBrowser_V11.Navigate('Http://google.pl');

Tu coś jest źle wykonane z importem dokładnie jeszcze nie wiem co ale będę szukał jak na razie zrobiłem WebBrowser1. i jest w porządku.

Pozdrawiam

I jeszcze jedno oglądałem taki tutorial na youtube po imporcie do ActiveX: Microsoft Internet Controls (Version 1.1) facet dawał : WebBrowser_V11 i mu działał.
Ja myślę, że reinstalka Delphi powinna pomóc.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1