Error: Project raised exception class 'External:SIGSEGV'.

0

Mam błąd Error: Project raised exception class 'External:SIGSEGV'. przy korzystaniu z komponentów Indy. Miałem problem z zainstalowaniem ich, moje pytanie czy kopiując odpowiednie pliki (w poniższym przypadku IdMessage.pas i IdSMTP.pas) do katalogu z plikiem w ktorym program sie zapisuje, powinno działać? Mam Lazarusa 0.9.29 i fpc 2.4.1, indy 10, windows 7, odinstalowane antywirusy firewalle etc., i pracuje na koncie administratora.

Więc skopiowałem pliki IdMessage.pas i IdSMTP.pas do katalogu w ktorym zapisuje sie skompilowany program, i kod wygląda tak:


unit Unit1; 

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,
 StdCtrls, IdMessage, IdSMTP;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Memo1: TMemo;
  MessageSend: TIdMessage;
  SMTP: TIdSMTP;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end; 

var
 Form1: TForm1; 

implementation


{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 MessageSend.Body.Append('blablabla');
 MessageSend.From.Name := 'qwerty';
 MessageSend.From.Address := '**********';
 MessageSend.Recipients.EMailAddresses := '**********';
 MessageSend.Subject := 'temat';


 SMTP.UserName := '**********';
 SMTP.Password := '*********';
 SMTP.Host := 'smtp.gmail.com';
 SMTP.AuthenticationType:=atLogin; 
 SMTP.Connect;
 try
  SMTP.Send(MessageSend); 
 finally
  SMTP.Disconnect;
   end;
end;


end.

program sie kompiluje, i przy kliknięciu w przycisk wyskakuje błąd: Error: Project raised exception class 'External:SIGSEGV'. Kiedyś miałem już podobny problem, ale nie mam pojęcia co pomogło. Na google nie znalazłem odpowiedzi.

pzdr

0

używasz firewalla Comodo?

0

Nie, mam Nortona, ale go odinstalowałem żeby to sprawdzić.

0

a jak zbudujesz projekt i odpalisz exeka to też masz taki błąd czy tylko pod debugerem?

0

program sie kompiluje, i przy kliknięciu w przycisk wyskakuje błąd
chodziło mi tu o przycisk button1, po kliknięciu w niego mam ten błąd. Program uruchamia się normalnie i działa do pÓÓÓÓki nie korzysta z komponentów SMTP i Message.

całe google przewaliłem, ten problem sie czesto zdarza ale nie ma jednoznacznego rozwiazania..

0

Nie wiem czy to w czymś pomoże i jak to się ma do tego błędu ale mnie (też Indy 10) chcąc korzystać z IdSMTP (a tym samym też IdMessage) muszę mieć trochę w uses:
IdMessage, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient, IdExplicitTLSClientServerBase, IdMessageClient, IdSMTPBase, IdSMTP

0

No dobra nie musi być Indy.. Zrobiłem nowy temat z Synapse, jak wiesz jak mi pomóc to sprawdź to:
Instalowanie komponentu w Lazarusie

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1