przykładowy panel rejestracji i logowania

0

Prosił bym kogoś kto znalazł by trochę czasu o napisanie aplikacji w Delphi z użyciem komponentu dbExpress, która posiadała by panel rejestracji, logowania i odczyt rekordu (do jakiegoś labela np imię osoby zarejestrowanej czy do innego labela mail takiej osoby.) Oczywiście mowa tutaj o bazie danych MySQL. Proszę was o to ponieważ próbuje rozgrzść MySQL w Delphi przez dbExpress wg kompedium a z tym wychodzi mi tylko odczyt do tabeli, a nie pojedynczych rekordów... Proszę o pomoc i nie odsyłanie do innych źródeł. Kod nie jest mi potrzebny jako gotowiec do mojej aplikacji lecz jako tutorial w celu nauki...

0

nikt nie napisze programu za Ciebie ... jak masz jakiś problem to pokaż z czym .. czyli pokaż kod tego co już sam stworzyłeś.

Kod nie jest mi potrzebny jako gotowiec do mojej aplikacji lecz jako tutorial w celu nauki...

Trochę dziwnie brzmi .. bo przecież jak będziesz miał kod od kogoś to tak czy siak wykorzystasz to jako gotowiec.

0

To w takim razie jak napisać procedurę odczytującą z mysql dane wg id ?

0

Również dorzucam się do tej prośby...

0

Poniżej zanieszczam link do dokumentu Word w którym dokładnie opisałem swój problem, oraz link do aplikaci którą pisałem w celu nauki MySQL'a. Bardzo was proszę o pomoc i z góry za nią dziękuję...

Dokument Word: http://www.speedyshare.com/631392723.html
Aplikacja (Projekt): http://www.speedyshare.com/998814873.html

Cały kod Aplikacji:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, DBXpress, FMTBcd, StdCtrls, DB, SqlExpr, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  GroupBox1: TGroupBox;
  LabeledEdit1: TLabeledEdit;
  LabeledEdit2: TLabeledEdit;
  LabeledEdit3: TLabeledEdit;
  LabeledEdit4: TLabeledEdit;
  Button1: TButton;
  GroupBox2: TGroupBox;
  LabeledEdit5: TLabeledEdit;
  LabeledEdit6: TLabeledEdit;
  Button2: TButton;
  MySQL: TSQLConnection;
  SQL: TSQLDataSet;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  Label7: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 SQLQuery : String;
begin
// Nawiązanie połączenia.
If MySQL.Connected then
 MySQL.Connected := False
else
 MySQL.Connected := True;
// Rejestracja.
If LabeledEdit2.Text = LabeledEdit3.Text then
begin
(* If [Login nie istnieje jescze w bazie danych] then
  begin *)
   SQLQuery := Format('INSERT INTO uzytkownicy SET login="%s", haslo="%s", email="%s"', [LabeledEdit1.Text, LabeledEdit2.Text, LabeledEdit4.Text]);
   SQL.CommandText := SQLQuery;
(* end else
  ShowMessage('Podany login jest zajęty, podaj inny.'); *)
end else
ShowMessage('Podane hasła nie są identyczne, popraw je.');
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
// Zalogowanie i pokazanie poprawnych danych
(* If [Login znajduje się w bazie MySQL] then
  begin
   If [Hasło odpowiada loginowi wg ID] then
   begin
     Label2.Caption := [Login z bazy MySQL odpowiadający poprawnemu zalogowaniu];
     Label4.Caption := [E-Mail z bazy danych odpowiadający ID loginu];
   end;
  end else
   ShowMessage('Błędne dane.'); *)
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
// zamknięcie połączenie z bazą MySQL.
MySQL.Connected := False;
end;

end.

Zadam pytanie jeszcze raz tutaj... Proszę o info co powinienem wstawić w miejscach '(' (...) ')' ?

0
 1. sprawdź czy masz taki rekord w bazie

  SQLQuery := Format('SELECT login FROM uzytkownicy WHERE login = "%s";', [LabeledEdit1.Text]);

  jeśli liczba rekordów = 1 (wieksza od 0) to login jest zajęty

 2. podobnie...

  SQLQuery := Format('SELECT login, haslo FROM uzytkownicy WHERE login = "%s" AND haslo = "%s";', [LabeledEdit1.Text, LabeledEdit2.Text]);
0
dealer napisał(a)

Proszę was o to ponieważ próbuje rozgrzść MySQL w Delphi przez dbExpress wg kompedium a z tym wychodzi mi tylko odczyt do tabeli, a nie pojedynczych rekordów...

Jeśli chcesz jeden rekord to nie:

SELECT * FROM tabela

tylko:

SELECT * FROM tabela WHERE pole=wartość

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0