Tworzę tabelę w dokumencie word z poziomu delphi, jednak ta tabela nie ma obramowania, które jest niezbędne. Próbuje nagrywać makra i przepisać to na delphi, ale nie wychodzi mi to [???]

tu jest mój kod, którym tworze tabele

WordApplication := CreateOleObject('Word.Application') ;
   WordApplication.Visible := True;
   WordDocument := WordApplication.Documents.Add;
   WordApplication.Selection.Tables.Add(Wordapplication.Selection.Range,5,5);
   WordApplication.Selection.Tables.Item(WordApplication.Selection.Tables.Count).Cell(1,1).Range.Text:= 'text1';
   WordApplication.Selection.Tables.Item(WordApplication.Selection.Tables.Count).Cell(3,2).Range.Text:= 'text2';
   WordDocument.SaveAs(FileName := 'C:\Doc.Doc', AddToRecentFiles := False) ;
   WordApplication.Quit(False);