Zmiana kodu procedury zmiana zmiennej

0

Mam taką sobie procedure:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 I, J : DWord;
 XFer : PByte;
 PTemp : PByte;
 Count : DWord;
begin
 if Initialized then
  begin
   Count := StrToInt(Edit1.Text);
   GetMem(XFer, Count);
   PTemp := XFer;
   for I := 0 to Count-1 do
    begin
     PTemp^ := i and 255;
     Inc(PTemp);
    end;
   UsbParOut(DevNum, XFer, Count);
   FreeMem(XFer);
  end
 else
  Application.MessageBox('You have to initialize the Parallel Interface', 'Bla', MB_OK);

funkcja USBParOut wygląda tak:

function UsbParOut(DevNum : Byte; PData : PByte; Len : DWord) : boolean; stdcall; external usbdll;

Jak mozna zmienić definicję zmienej XFer aby nie używać funkcji GetMem i FreeMem.?
Czy jest możliwość zadeklarować tą zmieną jako tablicę?

0

function UsbParOut(DevNum : Byte; Data : Pointer; Len : DWord) : boolean; stdcall; external usbdll;
i podajesz @jakiekolwiek_dane

albo

function UsbParOut(DevNum : Byte; var Data; Len : DWord) : boolean; stdcall; external usbdll;
i podajesz od razu jakiekolwiek_dane

0

Jestes wielki
Dzieki

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0