[delphi] jak uzyskać text z belki aplikacji?

0

cześć

Próbuje zrobić programik, który wyciągnie parę danych z okien aplikacji tzn handle, class name oraz text z belki programu.
Wszystko to po najechaniu myszką na jakieś okno.

Mam, że po najechaniu myszką np na okno gg pojawią mi się dane w programie:

 procedure TForm1.ShowHwndAndClassName(CrPos: TPoint);
var
 hWnd: THandle;
 aName: array [0..255] of Char;

begin
 hWnd := WindowFromPoint(CrPos);
 Label1.Caption := 'Handle : ' + IntToStr(hWnd);
 if Boolean(GetClassName(hWnd, aName, 256)) then
  Label2.Caption := 'ClassName : ' + string(aName)
 else
  Label2.Caption := 'ClassName : not found';

end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

var
rPos: TPoint;
begin
 if Boolean(GetCursorPos(rPos)) then ShowHwndAndClassName(rPos);

end;

I to działa.
Problem z mam wyciągnięciem textu z belki aplikacji

Mam kod, który pokazuje te dane z wszystkich otwartych okien w systemie

function EnumWindowsProc(WHandle: HWND; LParM: LParam): Boolean;StdCall;Export;
var Title,ClassName:array[0..128] of char;
  sTitle,sClass,Linia:STRING ;
begin
 Result:=True;
 GetWindowText(wHandle, Title,128);
 GetClassName(wHandle, ClassName,128);
 sTitle:=Title;
 sClass:=ClassName;
 if IsWindowVisible(wHandle) then
 begin
 Linia:=sTitle+'    '+sClass+'    '+IntToHex(wHandle,4);
 Form1.Listbox1.Items.Add(Linia);
 end;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 EnumWindows(@EnumWindowsProc,0);
end;

I nie mam pojęcia jak to połączyć aby pokazywało text tylko z okna na który nadaję myszką???

proszę o pomoc

0

greenmag znalazłem właśnie ten programik :)

dzięki greenmag i jamtojest za pomoc :)

temat do zamknięcia

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0