Zrobiłem sobie pseudo aplikacje działającą prawie jak MDI :

procedure TMenuOsoby.CreateChild(Imie:string;Var Child:Tosoba);
begin
  Child := Tosoba.Create(Application);
  Child.Show;
  Ilechild:=Ilechild+1;
  If (Ilechild=1) then Child.Caption := Imie
  Else Child.Caption := Imie + inttostr(Ilechild);
  Parent:=Osoby.Panelroboczy;
end;

Na panelu Panelroboczy tworze sobie dynamicznie formatki Osoba, mogę je minimalizować zamykać itd ... jak w MDI ale nie mam zielonego pojęcia jak zrobić ustawianie ich kaskadowo ?? I mam jeszcze jeden problem gdy formatki są zminimalizowanie a forma główna zmaksymalizowania to gdy dam WindowState:= wsNormal; dla formy głównej zminimalizowane formatki "dzieci" zostają gdzieś na dole poza widokiem jedynie co pomaga je zobaczyć to ustawienie WindowState:= wsMaximized;
formy głównej. Ma ktoś może jakieś propozycje jak wyeliminować te problemy ?